Més per Menorca demana que a les convocatòries de l'IB Salut s'incorpori el requisit de català

La formació menorquininsta sol·licita a la conselleria de Salut la revisió en l'oferta d'algunes places

27/07/2017

Més per Menorca considera que a les convocatòries per lliure designació dels llocs de treball (publicats al BOIB  núm 76 de 22 de juny del 2017) que es relacionen a continuació no s’hi ha inclòs, erròniament, el requisit de coneixement de llengua catalana que es preveu en la disposició transitòria quarta de la Llei 4/2016, de 6 d’abril de mesures de capacitació lingüística. Les convocatòries són:

  • Responsable d’infermeria  de l’Equip d’Atenció Primària Verge del Toro de Maó
  • Responsable d’infermeria  de l’Equip d’Atenció Primària Canal Salat de Ciutadella
  • Supervisor/a d’Unitat d’Urgències Hospitalàries de l’Hospital Mateu Orfila
  • Supervisor/a d’Unitat d’Urgències d’Hospitalització de Cirugia, Oftalmologia i Urologia de l’Hospital Mateu Orfila
  • Supervisor/a d’Unitat d’Urgències d’Hospitalització de Pediatria i Obstetrícia/ Ginecologia de l’Hospital Mateu Orfila

El punt 2 de la disposició transitòria quarta de la Llei 4/2016, de 6 d’abril de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública estableix que l’exigència del coneixement de la llengua catalana al personal sanitari serà exigible en els procediments iniciats a partir de l’1 de juny del 2017.

Per aquest motiu, els menorquinistes demanen al Govern que es revisin les resolucions de les esmentades convocatòries, i s'hi inclogui el corresponent requisit de català tal com estableix la normativa actual.

"Ni jurídicament ni políticament és acceptable avui que no s'inclogui el requisit de català en les convocatòries de personal sanitari. Jurídicament ho vam deixar clar (amb la DT4) quan estàvem dins el Govern, i políticament forma part dels Acords pel Canvi", explica Nel Martí, diputat i Coordinador General de Més per Menorca.

"No podem permetre ni un error en l'àmbit de la normalització lingüística, i molt menys quan es tracta de garantir que els pacients puguin ser atesos en la llengua oficial i pròpia de les Illes", conclou Martí.

Notícies relacionades

Ens interessam per la premsa local i el sector audiovisual

Aquesta setmana hem demanat al Parlament per l'aturada dels ajuts a la premsa local i pel baix percentatge de contractació a productores de Menorca i Pitiüses que fa IB3

Afegim una nova impugnació al Decret Llei 8/2020 perquè modifica la finalitat de l'ITS

La Mesa rebutja aquesta i l'anterior, però seguim lluitant i hem demanat al president del Parlament que encomani un informe als serveis jurídics per tal que dimarts no es sotmeti a votació una norma contrària a l'Estatut d'Autonomia