Maite Salord presenta l'avantprojecte de la Llei Menorca Reserva de Biosfera

El Consell Insular obre un un període per rebre aportacions des de col·lectius i persones interessades perquè el document sigui d'ampli consens

26/06/2021

El Consell Insular ha presentat avui l'esborrany de l'avantprojecte de la futura Llei de Menorca Reserva de Biosfera. S'obre ara un període per rebre aportacions a la mateixa, i s'habilita un espai al web de la Reserva de Biosfera de Menorca, on apareix el text complert de la proposta, per a què tota persona interessada pugui expressar les seves aportacions fins al 31 de juliol. De la mateixa manera, es té previst remetre el document als òrgans de governança i consultius de què disposa la Reserva de Biosfera, la Junta de Batles i Batlesses, el Consell Social i el Consell Científic, de cara a què totes les persones i entitats que els integren puguin analitzar-ne el contingut i fer arribar les aportacions que considerin.

L'esborrany d'avantprojecte de proposició de llei de Menorca Reserva de Biosfera, sorgeix de la capacitat d'iniciativa legislativa que li reconeix al Consell Insular de Menorca l'article 47.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears. Cal recordar que l'única vegada que el Consell Insular ha exercit aquesta capacitat d'iniciativa legislativa ha estat amb l'aprovació de la Llei del Camí de Cavalls de Menorca de l'any 2000. Amb aquesta iniciativa legislativa, que el Consell Insular pretén elevar al Parlament en forma de proposició de Llei, es pretén subratllar la importància de la condició de l'illa de Menorca com a Reserva de Biosfera, i encarar el futur amb impuls d'acord amb els principis que inspiren i regeixen aquesta nominació.

D'ençà de la declaració per la UNESCO l'any 1993, no s'ha aprovat cap instrument normatiu específic en relació, tot i l'interès recurrent per reivindicar la figura de la llei de la Reserva de Biosfera com a instrument oportú i necessari per fer efectius els compromisos que van justificar aquest reconeixement, i que permeti a Menorca tenir un model de desenvolupament agafant com a referència la sostenibilitat.

Així mateix, en l'actual context social, econòmic i ambiental, l'illa de Menorca es planteja necessitats de regulació i gestió, tant d'aspectes ja consolidats (en serien exemples, l'ordenació del territori, la protecció d'espais naturals, la protecció i gestió del patrimoni històric, entre d'altres) com de nous reptes a afrontar: com actuar davant l'emergència climàtica, el procés de descarbonització, el model turístic i una mobilitat sostenibles, la millora dels recursos hídrics, la preservació de l'activitat del sector primari, l'ordenació de la costa, la gestió del medi marí amb criteris de sostenibilitat, la salvaguarda del patrimoni cultural immaterial o el foment d'un model alimentari més sostenible, per posar alguns exemples.

Estem en un moment on hi ha un ampli consens sobre la necessitat inajornable d'avançar en la línia del desenvolupament sostenible, i que la sostenibilitat es consideri en totes les polítiques, amb l'objectiu també d'avançar en el progrés i el benestar de la població. I és d'aquí d'on sorgeix aquesta proposta legislativa, que pretén contribuir a resoldre les mancances i els problemes detectats, i a satisfer les necessitats de regulació i de gestió.

La presentació posterior d'aquesta iniciativa legislativa al Parlament de les Illes Balears, requereix determinació, compromís, consens i participació ciutadana, i pretén reflectir el lideratge del Consell Insular de Menorca i de la societat menorquina en l'impuls dels valors de la Reserva de Biosfera, i la consolidació d'aquest model de cara al futur de l'illa.

Consulta l'esborrany de la Llei Menorca Reserva de Biosfera.

Formulari per enviar propostes.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit