L'Ajuntament des Castell obre una nova línia d'ajuts per a negocis afectats per la Covid

Els negocis sol·licitants rebran 1.500 euros.

03/06/2021

Es Castell ja ha obert el termini per sol·licitar la nova línia d'ajudes econòmiques adreçades a persones titulars d'un negoci afectat per la situació de crisi ocasionada per la covid-19.

Objecte i finalitat dels ajuts 

Les mesures adoptades per les diferents administracions competents en matèria sanitària i les restriccions obligatòries per a diferents sectors econòmics de l'illa de Menorca han produït un greuge econòmic molt negatiu, del qual encara se'n deriven els seus efectes, amb una disminució dràstica dels ingressos d'aquests negocis, la qual cosa ha implicat una caiguda de l'ocupació a Menorca sense precedents.

La finalitat d'aquestes ajudes és aportar recursos econòmics al teixit comercial i empresarial des Castell, per tal de contribuir a la seva recuperació i a la promoció i dinamització del sector.

D'aquesta manera, es dona suport a les persones autònomes, microempreses i petites empreses, per tal de minimitzar l'impacte de la crisi econòmica provocada per la covid.

Quantía de l'ajut

L'import fix de l'ajut és de 1.500 euros per negoci. A cada establiment li correspondrà un sol ajut, tot i que figurin d'alta en més d'un dels epígrafs de l'IAE contemplats en la convocatòria.

Termini de sol·licituds

El termini de sol·licitud dels ajuts romandrà obert fins al 13 de juliol.

Pressupost de la convocatòria

Aquesta convocatòria compta amb una aportació inicial de l'Ajuntament des Castell de 47.107'10 euros, que es preveu ampliar fins a un total de 149.759'60 euros com a conseqüència d'una generació de crèdit procedent del Consell Insular de Menorca per import de 55.544'60 euros i del Govern de les Illes Balears per import de 47.107'10 euros, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.

 

Documentació

BASES AJUTS COVID 2021 - CATALÀ
Annex I - Sol·licitud ajuts covid 2021
Annex II - Declaració responsable de compliment de requisits ajuts covid 2021

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE