Nova línia d'ajuts per a joves per a pal·liar els efectes de la Covid

Equips informàtics, permís de conduir, activitats artístiques i lloguer de l'habitatge són les principals necessitats que es contemplaren a una enquesta pública on participaren més de 1.700 joves. Ara el Consell hi dona resposta.

03/06/2021

Aquest confinament ha tingut conseqüències econòmiques i socials molt negatives per a tots els sectors d'activitat i amb una especial incidència en la joventut en edat laboral, com es reflecteix en el resultat de l'enquesta efectuada a més de 1.700 joves de Menorca, realitzada a instàncies del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports l'any 2020.

En aquest context, el Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports evita duplicitats amb altres convocatòries d'ajudes, i dins el seu marc competencial en joventut, per les raons d'interès públic, social i econòmic exposades, convoca aquests ajuts en benefici de la gent jove d'entre 18 i 30 anys.

Els ajuts tenen com a objectiu facilitar l'accés al treball, l'educació, la formació, la informació i la comunicació, l'art, la cultura i la participació social; en definitiva, contribuir a la realització del projecte de vida de la gent jove. Enguany, a més, s'afegeix una nova línia destinada a l'ajuda pel pagament del lloguer de l'habitatge habitual.

L'objecte d'aquestes bases és la concessió d'ajuts destinats a pal·liar els efectes econòmics i socials de caràcter negatiu produïts en la joventut de Menorca a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19, i a impulsar l'autonomia socioeconòmica i l'emancipació residencial de les persones joves.

Aquesta convocatòria compta amb diferents línies d’ajuts.

La línia 1 té com a objectiu ajudar a les persones joves en l’adquisició d’equips informàtics, els quals són clau per seguir amb la seva formació acadèmica i/o carrera professional.

La línia 2 està orientada a ajudar a les persones joves a obtenir el permís de conduir, la qual cosa facilita l’accés al mon laboral. Al mateix temps, també està orientada a col·laborar amb la joventut alhora de participar a les activitats formatives no reglades artístiques, culturals i de lleure.

Finalment, com a novetat d’aquesta convocatòria, hi ha una tercera línia orientada per ajudar a les persones joves a pagar el lloguer de l’habitatge habitual i permanent.

Des del departament de Joventut es valora molt positivament aquesta convocatòria ja que donarà resposta a una situació en la que es troben les persones joves i que, d’alguna manera, els ajudarà a superar la crisi sanitària, social i econòmica en la que ens trobem. 

Des de la institució menorquina es remarca la necessitat d’atendre a les necessitats de les persones joves, sobretot en un context com és l’actual.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit