Sant Lluís obre una convocatòria d'ajuts per a negocis dotada amb més de 100.000 euros

Es pretén donar suport a les persones autònomes, microempresa i petita empresa per a minimitzar l'impacte de la crisi econòmica provocada pel COVID-19 i fer possible la recuperació econòmica del municipi

28/05/2021

L’Ajuntament de Sant Lluís ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a titulars de negocis afectats econòmicament per la crisi generada per la Covid19. Aquesta línia està dotada amb 132.120,38 euros, dels quals 51.060,19 euros són aportats per l’Ajuntament, 51.060,19 pel Govern balear i 30.000 pel Consell de Menorca.

A través d’aquesta convocatòria, els establiments poden rebre un ajut de 1.500 euros, sempre que el resultat econòmic de l’any 2020 sigui com a mínim un 20 per cent inferior al de l’any 2019 i la seva plantilla mitjana no superi els 25 treballadors.

Les bases d’aquesta convocatòria especifiquen aquells sectors econòmics que se’n poden veure beneficiats, i s’han adaptat a la realitat de Sant Lluís, per tal de poder beneficiar al màxim possible d’empreses que treballen al municipi. En total, són 42 tipus d’activitats econòmiques les que es poden acollir a aquesta convocatòria.

El termini per presentar les sol·licituds s’obrirà el dimecres 26 de maig, i romandrà actiu fins el dia 6 de juliol.

A través d’aquests ajuts es pretén protegir l'interès general de la ciutadania de Sant Lluís, donant suport a les persones autònomes, microempresa i petita empresa, per a minimitzar l'impacte de la crisi econòmica provocada pel COVID-19 i aconseguir que, una vegada finalitzada l'alarma sanitària, es produeixi al més aviat possible una reactivació de l'economia del nostre poble.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE