Més per Menorca vol posar fi a l’abús que fa el Govern dels decrets llei

Proposam que el Consell Consultiu faci un informe dels decrets llei que es vulguin aprovar perquè no trepitgin l’Estatut d’Autonomia

11/05/2021

Més per Menorca ha registrat una Proposició de llei de modificació de la Llei del Consell Consultiu per tal que aquest organisme vetlli perquè els decrets llei que aprova el Govern s’ajustin a l’Estatut d’Autonomia. «Com a mínim», ha explicat el diputat Josep Castells, «perquè es garanteixi el compliment de l’article 49 sobre els àmbits en què pot legislar el Govern i s’analitzi si trepitgen les competències dels consells insulars».

Amb aquest objectiu, MxMe proposa que –previ al seu debat de validació per part del Parlament– el Consell Consultiu s’hagi de pronunciar sobre aquestes qüestions en un termini de 15 dies mitjançant un informe preceptiu.

«Tenim l’exemple del famós Decret Llei 8/2020 que permetia l’ampliació dels hotels i que modificava, tot vulnerant l’Estatut d’Autonomia, la Llei de Pressupostos», ha apuntat el portaveu del grup parlamentari, qui ha afegit que «no hi ha mecanismes per corregir això, més enllà de recórrer al Tribunal Constitucional, el que resulta extremadament difícil per les majories parlamentàries que requereix aquesta via».

La iniciativa, emmarcada en la defensa que fa el partit de la radicalitat democràtica i el respecte a la sobirania popular, neix de l’abús que està fent l’Executiu de la legislació ‘a cop calent’ a base de decrets llei. «Si bé els 15 decrets llei de l’any passat podien estar justificats per la urgència de la pandèmia, ara mateix no té sentit que seguim pel mateix camí, ja que en el que duim d’any, se n’han aprovat 5», ha afegit Castells.

A banda d’això, els decrets llei, a més d’eludir tràmits essencials que fan que la norma final estigui prou pensada i reflexionada, s’aprofiten per modificar qüestions que no són urgents i que s’haurien de canviar per la via ordinària.

Notícies relacionades

Més per Menorca denuncia l'escandalosa discriminació de Menorca al Pla d'inversions estratègiques

Menorca només rebrà el 2% de la inversió territorialitzable, mentre que Mallorca el 95%

Exigirem responsabilitats pel gran fracàs de les inversions estatutàries

Josep Castells: “Són molts els milions que havia d’haver pagat l’Estat i que finalment ha hagut de pagar la ciutadania de les Illes Balears”