A favor de la Llei d'Estades Turístiques perquè permet als Consells regular aquesta modalitat

Durant el tràmit de discussió de la Llei s'han incorporat o transaccionat les esmenes més importants de Més per Menorca

17/07/2017
Lloguer vacacional Lloguer vacacional

El grup parlamentari de Més per Menorca vota avui en el Ple del Parlament a favor del projecte de Llei d'Estades Turístiques, ja que s'han incorporat els principals aspectes que el grup menorquinista havia plantejat per millorar la Llei.

Sens dubte, l'aspecte més important és que la Llei estableix que gairebé tots els requisits que han de complir els habitatges que es dediquin a aquesta activitat tenen rang reglamentari i només s'apliquen les previsions de la Llei en defecte de reglament. Això vol dir que els consells insulars (que a Menorca, Eivissa i Formentera tenen la competència reglamentària en matèria d'ordenació turística) podran definir i adaptar a la realitat de cada illa les característiques d'aquesta activitat. Aquesta caràcter reglamentari s'estén a molts dels aspectes que recull la llei. Per exemple, el termini de cinc anys d'ús residencial previ pels habitatges que es vulguin dedicar al lloguer turístic, tindrà rang reglamentari, el que vol dir que els consells insulars podran ampliar o reduir aquest termini. El mateix passa amb el termini de renovació periòdica de l'autorització administrativa per dur a terme aquesta activitat, que el projecte de Llei fixa també en cinc anys, però que els consells podran ampliar o disminuir i així en altres aspectes com la certificació energètica, els sistemes de control de consum de l'aigua o l'equipament mínim que hauran de tenir els habitatges. 

Tots aquestes aspectes se sumen al de la competència per zonificar on es podrà dur a terme l'activitat i amb quina intensitat, que ja estava en el projecte. En resum: la configuració de l'activitat queda en mans dels consells insulars gràcies a les esmenes presentades per Més per Menorca, el que garanteix la potestat d'adaptar en cada moment l'exercici d'aquesta activitat a la realitat de cada illa i fugir d'una regulació uniformitzadora.

Un altre aspecte que ha tingut una solució satisfactòria és el del lloguer d'habitacions. En aquest punt s'ha arribat a l'acord d'excloure el lloguer d'habitacions de la figura jurídica de les estades turístiques, de manera que les estades turístiques han de ser de l'habitatge sencer, "sens perjudici de la regulació d'estades turístiques en habitacions que es pugui establir". S'han eliminat, doncs, les prohibicions específiques al lloguer d'habitacions. Així, aquesta activitat queda en una situació d'al·legalitat i els qui la duguin a terme no podran ser sancionats. Més per Menorca defensa aquesta possibilitat perquè permet la socialització dels beneficis del turisme i, a la vegada, atenua els inconvenients del lloguer turístic, en no llevar places residencials i en permetre un major control de les eventuals molèsties als vesins.

A banda d'aquestes aspectes concrets, des de Més per Menorca es valora que amb aquesta Llei s'està regulant un fenomen molt complex, per la multitud de valors que cal tutelar i que poden ser contradictoris. Així, per exemple, d'una banda hi ha els propietaris que reivindiquen el dret a obtenir unes majors rendes del seu patrimoni immobiliari i, de l'altra, els llogaters que temen una pressió a l'alça dels preus dels arrendaments, o els vesins que pateixen les molèsties de la coexistència de l'activitat residencial amb la turística, o els grups preocupats per l'impacte sobre el territori d'una activitat fora de control. Per tant és evident que cal regular una activitat que, en el millor dels casos, amenaça amb alterar el model turístic i que, de fet, ja s'ha convertit en un problema greu en moltes altres destinacions turístiques.

Davant d'aquest fet incontrovertible, rebutjam les respostes simplistes consistents a mirar cap a una altra banda o consistents a voler incloure a la Llei grans afirmacions retòriques que no tenen recorregut jurídic, com proposen diversos grups de la Cambra autonòmica. És un problema greu i complex i no admet respostes simples. Des de Més per Menorca apostam perquè la Llei entri en vigor el més prest possible per donar un marc jurídic a aquesta activitat i disposar d'una eina que permeti a les institucions fer una política real de control d'aquest fenomen.

 

Notícies relacionades

El PP no es pronuncia sobre la remoció de Le Senne, però vol la seva sortida per interès partidista

Els grups de l'oposició veuen que la fixació del 7 d’agost per celebrar la Diputació Permanent com l’inici del compte enrere per fer fora Gabriel Le Senne com a president del Parlament

Més per Menorca proposa incrementar l’ecotaxa i que el GOIB no destini doblers a fires turístiques

Els menorquinistes presenten una moció al Parlament amb mesures per posar més límits a la massificació turística

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit