L'Ajuntament des Castell finalitza les obres de renovació de l'enllumenat de Sol de l'Est

Les obres han servit per modernitzar la lluminària d’aquesta urbanització a partir de criteris de sostenibilitat i eficiència energètica

29/04/2021

Les feines han comportat la substitució dels antics fanals per llums de tecnologia LED. El nou enllumenat permetrà garantir una millor uniformitat de la luminància, així com el compliment de la normativa referent a la protecció del medi nocturn. 

El nou enllumenat permetrà disminuir la potència instal·lada de 6,23 kW a 3,82 kW, aconseguint un estalvi energètic estimat del 50,26%.

Ajuts de l'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia i del Consell Insular de Menorca

L'Ajuntament ha obtingut l'ajut que va sol·licitar a l'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE) per finançar les obres, per un import de 373.386,98 euros.

És la primera vegada que l'Ajuntament sol·licita aquest tipus de subvencions, que s'adrecen a projectes d'entitats locals que afavoreixin el pas a una economia baixa en carboni, en el marc del Programa Operatiu FEDER de creixement sostenible 2014-2020 de la Unió Europea.

El projecte també ha rebut un ajut de 176.857,90 euros provinents del PIC 2019 del Consell Insular de Menorca. Per la seva banda, l'Ajuntament ha aportat 93.059,99 euros.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE