L'Ajuntament de Ciutadella fa un nou pas per unificar en un sol edifici les dependències judicials

D’aquesta manera es posarà fi a les mancances i deficiències que, a dia d’avui, presenten els diferents espais on s’ubiquen les dependències judicials

29/04/2021

El Ple de l’Ajuntament de Ciutadella ha aprovat de manera definitiva l’estudi de detall de la parcel·la de Santa Rita que el consistori cedirà al Ministeri de Justícia per poder construir-hi uns nous jutjats a Ciutadella. L’estudi de detall va ser promogut pel Ministeri de Justícia i redactat per l’arquitecta en cap del Servei Tècnic de la Subdirecció General d’Obres i Patrimoni del Ministeri.

Correspon a la parcel·la S5 del Pla especial del sistema general d’equipaments de l’àmbit de Santa Rita. Cal recordar, en aquest sentit, que l’estudi de detall va ser aprovat inicialment ara fa un any, i des d’aleshores s’ha sotmès a informació pública i ha incorporat les prescripcions dels informes emesos per les diferents administracions públiques afectades. Ara, un cop s’ha aprovat definitivament, l’acord es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears i l’estudi de detall entrarà en vigor una volta transcorreguts quinze dies hàbils.

D’aquesta manera, es dona un pas més de cara a fer realitat un projecte que permetrà centralitzar en un sol edifici tots els jutjats existents a Ciutadella, i, d’aquesta manera, es posarà fi a les mancances i deficiències que, a dia d’avui, presenten els diferents espais on s’ubiquen les dependències judicials.

La parcel·la de l’àmbit de Santa Rita escollida per l’Ajuntament i el Ministeri de Justícia respon a les necessitats expressades per ambdues parts, tant per la ubicació com per la superfície, de 6.583,49 m2. El projecte del nou jutjat preveu un únic edifici de planta baixa (2.503,86 m2 de superfície construïda) i pis (2.503,86 m2), amb dues plantes de soterrani (2.193,60 m2 i 1.041,98 m2) i coberta plana. Inclou un pati central obert que dona il·luminació i ventilació naturals als espais de circulació i estada previs a les dependències dels jutjats, on al seu entorn s’hi organitzen les circulacions de públic. Una part dels soterranis queda fora de la vertical de les plantes sobre rasant. És la part dedicada a aparcament, on, per seguretat, als edificis judicials no es construeix.

Notícies relacionades

Surt la 8a Unitat Didàctica de la Reserva de Biosfera: Pol·linitzadors

El quadern ha estat editat per l'Agència Menorca Reserva de Biosfera i el grup de recerca IMEDEA per donar suport als tallers divulgatius per a alumnes de l'ESO

Més inversió en benestar social, neteja, cultura i efectius policials als pressuposts de Ciutadella

Més de 35 milions d'euros per al 2022, un increment del 4% i sense deute bancari