Menorca avança en el foment de l’accessibilitat universal

El projecte és capdavanter a les Illes Balears

29/04/2021

Aquesta iniciativa, que té una durada de quatre anys, compta amb una aportació del Govern de 180.000 € (45.000 € per any), que es va concretar mitjançant un conveni recentment signat, amb l'objectiu d'afavorir la plena integració de les persones amb diversitat funcional a l’illa.

La consellera de Presidència ha valorat molt positivament la feina que s’està fent a Menorca per garantir l’accés de les persones amb discapacitat o diversitat funcional en tots els àmbits de la vida, ja sigui amb l’eliminació de barreres arquitectòniques o el foment de l’accessibilitat per a les persones cegues o sordes. "Des de les administracions tenim el compromís de donar suport a les persones que sempre ho han tengut molt més difícil. Per això les diferents institucions hem de col·laborar per fer efectius els seus drets i afavorir la seva plena integració en la nostra societat", ha dit Garrido.

En la reunió, en la qual han participat representants de TEA Menorca (Trastorn de l’Espectre Autista), de l’Associació de Persones Sordes de Menorca, de la Coordinadora de Persones amb Discapacitat de Menorca, del Club Vidalba, d’ASINPROS i de la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca, s’ha explicat que ja està en procés de contractació l’elaboració del Pla d’Accessibilitat de l’illa.

A més, el conveni amb el Govern preveu també la contractació (ja en procés) de personal tècnic especialitzat. Igualment, es duran a terme accions formatives tant per a les altres administracions i institucions de Menorca, com per al sector empresarial i la ciutadania en general.

Així mateix, el projecte del Consell inclou un pla d’actuació en edificis públics de titularitat del Govern, en els quals es preveu fer un inventari, una anàlisi, una avaluació i elaborar propostes d’actuació prioritàries per garantir l’accessibilitat universal en aquestes instal·lacions.

A més de desenvolupar la planificació a l’illa en matèria d’accessibilitat i de disposar d’un servei tècnic especialitzat, per mitjà d’aquest projecte també es vol fomentar Menorca com a destinació turística accessible.

Aquest projecte implica el desplegament en l’àmbit insular de la Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les Illes Balears, que s’està duent a terme de manera coordinada amb les xarxes de participació ciutadana i col·laboració institucional ja consolidades a l’illa, com són la Comissió de Presidents de Corporacions Locals, en la qual participen els vuit municipis de l’illa, i la Comissió Assessora en Matèria d’Accessibilitat.

Decret de desenvolupament de la Llei

D’altra banda, en la reunió també s’ha parlat del decret que desenvoluparà la Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les Illes Balears, un procés en el qual han participat moltes entitats i institucions i que ja està molt avançat. En aquests moments es troba en procés de revisió d’al·legacions, després d’un segon tràmit d’audiència, i posteriorment es trametrà al Consell Econòmic i Social, abans de sol·licitar el dictamen al Consell Consultiu.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit