El Consell augmenta un 13% les beques per a estudis fora de Menorca

La convocatòria està dotada amb 350.000€, però s'hi han de sumar els 55.000€ que aporta el Govern que encara no han estat transferits al Consell

27/04/2021

El Consell Insular de Menorca ha aprovat la convocatòria anual d’ajudes per realització d’estudis fora de Menorca, amb la voluntat de compensar el major cost econòmic que suposa cursar estudis fora del lloc habitual de residència, i poder complementar les ajudes i/o ampliar, el ventall de beneficiaris de les ajudes que convoquen amb un objecte similar l’Administració de l’Estat i la Comunitat Autònoma o altres institucions i entitats privades.

La convocatòria del Consell, que ha incrementat el pressupost en 40.000€ respecte a l’any passat, un 13% més, havia de sortir tanmateix amb una dotació total de 405.000€, però el retard del Govern de les Illes Balears, que encara no ha aprovat l’aportació de 55.000€, ha motivat que el Consell no hagi volgut esperar més, i hagi tret igualment la convocatòria, per evitar que es retardi el pagament de les ajudes als beneficiaris.

El conseller d’Educació del Consell Insular de Menorca, Miquel Àngel Maria, ha lamentat que sigui el segon any consecutiu que el Govern traspassa els seus recursos al Consell amb retard, i demana una major celeritat per no perjudicar els beneficiaris d’aquestes ajudes. Maria ha comentat que el Consell hauria pogut treure la convocatòria fa un mes, i que no ho va fer perquè semblava que l’arribada dels recursos del Govern era imminent, però la falta de resolució dels problemes burocràtics del Govern ha motivat la decisió de treure igualment la convocatòria insular.

L’objectiu de la convocatòria d’ajudes del Consell és ajudar a estudiants menorquins que estudien fora de la nostra illa, per tal de fomentar la igualtat d'oportunitats i facilitar l'accés dels estudiants menorquins als ensenyaments universitaris, de formació professional de grau mitjà o superior, als ensenyaments artístics superiors i estudis no reglats superiors, sempre que aquests últims es realitzin a institucions de reconegut prestigi.

Com a novetat enguany, s’ha creat una nova línia, la Línia 1, per als i les estudiants que compleixen els requisits de la convocatòria que treia el Govern Balear a la seva tradicional beca de desplaçament. Aquesta línia, finançada pel Govern, és la que resta pendent de la transferència dels fons per part del Govern. La seva resolució restarà condicionada a la recepció efectiva d’aquesta aportació per part del Consell. Aquesta Línia permetrà concessió d’ajudes de desplaçament per a alumnes amb domicili familiar a l’illa de Menorca que cursen estudis universitaris de grau i màster a la Unió Europea (UE-27) durant l’any acadèmic 2020-2021, sense tenir en compte cap barem econòmic.

Per altra banda, la tradicional convocatòria del CIM queda recollida a la Línia 2, que enguany també inclou algunes novetats.

Per primera vegada, els alumnes de 3r i 4t d’ESO i de Batxillerat que siguin esportistes inclosos dintre de Programes o Centres de Tecnificació Esportiva, o en Centres d’Alt Rendiment i que per aquest motiu hagin de sortir de l’illa a cursar els seus estudis.

Enguany també s’ha optat per admetre les sol·licituds d’estudiants que cursin els seus estudis fora de Menorca tot que els estudis també s’imparteixin a Menorca.

Així mateix, el límit de compatibilitat amb les beques del Ministeri d’Educació s’eleva dels 3.000 als 3.500€, es baixen el número de crèdits que s’han de cursar, donades les excepcionals circumstàncies dels dos darrers cursos per la Covid, i es tindrà en compte l’IRPF de 2020, amb la mateixa atenció de tenir en compte les variacions econòmiques negatives que han sofert molts estudiants i les seves famílies en el context de la crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia.

El període d’admissió de sol·licituds serà des de l’endamà de la publicació al BOIB fins dia 2 de Juliol.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit