Finalitzam la compra de la Bateria de Favàritx

Aquesta adquisició permetrà l'adequació de zones d'estacionament, restauració de les edificacions, conservació de l'entorn natural i establir itineraris per al servei i gaudi ciutadà

09/04/2021

La finca, d'aproximadament 500.000 m2, passa a mans del Consell Insular de Menorca. Es tracta d'una finca ubicada al cor del parc natural de s'Albufera des Grau, zona nucli de la Reserva de Biosfera, que presenta uns elevats valors naturals, geològics i elements de patrimoni històric.

La seva ubicació estratègica, al costat del far de Favàritx, el Camí de Cavalls i diverses platges d'alt valor natural com cala Tortuga i cala Presili, permetrà treballar per a la millora de la gestió de l'ús públic de la zona, garantint i fent compatible la visita satisfactòria dels visitants amb la preservació dels valors naturals, geològics i històrics de la finca i tot l'entorn del cap de Favàritx.

Entre altres possibilitats, l'adquisició de la finca permetrà realitzar actuacions que permetin la reordenació de l'ús públic rodat de l'entorn del far, l'adequació de zones d'estacionament, així com la restauració d'algunes de les edificacions existents. També permetrà la restauració ambiental dels espais que presenten problemes de conservació, la preservació de les zones més sensibles i de major interès per a la conservació, i l'establiment d'itineraris per al servei i gaudi de la ciutadania. Totes aquestes actuacions es realitzaran en concordança amb el què per a la finca preveu el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc, que actualment es troba en fase final per a aprovació.

El Consell Insular de Menorca té previst en els pròxims dies iniciar l'elaboració d'un pla d'usos i activitats de la finca, que serà treballat conjuntament amb la resta d'administracions que formen part de l'Autoritat de Gestió del Parc Natural, l'ajuntament de Maó i la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.

L'import total de la compra ascendeix a 856.197 € pagats amb fons propis del Consell Insular de Menorca.

Notícies relacionades

Arriba la tercera edició del projecte «Un estiu per créixer»

Els adolescents participaran d’una experiència formativa des del voluntariat i la participació activa en un entorn d’aprenentatge no formal, oferint un servei a una empresa, entitat, associació… del seu municipi, relacionat amb els seus interessos

Les obres del Reial Alcàsser de Ciutadella posen al descobert el potencial arqueològic de la zona

Actualment, a part d’estar treballant amb la catalogació de les restes, també s’estan generant imatges en 3D per poder exhibir els elements a la ciutadania