Començam la reparació de l'aerogenerador espatllat del parc eòlic de Milà

Es preveu que amb dues setmanes torni a estar operatiu

09/04/2021

Ha començat la fase final dels treballs de reparació de l’aerogenerador núm. 2 del parc eòlic de Milà, a fi de poder-lo posar novament en servei.

Prèviament s’han hagut de dur a terme una sèrie d’actuacions destinades a preparar l’operatiu amb garanties de seguretat, com l’adaptació i adequació dels accessos al parc per facilitar l’accés i desplegament de les grues, la preparació de la zona de maniobres per poder dipositar el rotor (conjunt de boixa i pales) de l’aerogenerador i poder retirar la multiplicadora avariada.

Anteriorment a la comanda de materials, s’havia realitzat una inspecció videoscòpica suplementària per determinar l’abast de l’avaria, avaluar una possible reparació in situ i determinar tots els recanvis necessaris per deixar l’equip en servei.

Es va aprofitar el desplaçament de l’equip tècnic encarregat de la inspecció videoscòpica per realitzar la mateixa revisió a la resta d’aerogeneradors, amb l’objectiu de conèixer l’estat actual i prevenir futures incidències.

L’avaria de l’aerogenerador núm. 2 es va detectar a finals d’octubre de 2019, i després de diverses proves diagnòstiques, conjuntament amb l’equip de manteniment del parc, es van complir els pitjors presagis i a finals d’any es va concloure que es tractava d’una avaria greu de la multiplicadora.

Els serveis tècnics del Consorci de Residus i Energia de Menorca van redactar el corresponent projecte de reparació, que va ser aprovat a finals de gener de 2020, com a pas previ a la licitació pública de contracte de reparació, publicada el mes de maig, adjudicada el mes de juliol a l’empresa TRENASA per un import de 258.278,99 €, IVA exclòs i formalitzat contracte el mes d’agost de 2020.

L’adjudicatari ha hagut de preparar els corresponents plans d’obra i de seguretat i salut, fonamentals en actuacions d’aquesta envergadura, a més de valorar la possibilitat de substituir la multiplicadora per una de condicionada o per una de nova fabricació, com finalment ha estat el cas, fet que ha allargat els terminis, però ofereix més garanties.

Reparació pales aerogeneradors

El mes de maig de 2020 ja es van dur a terme treballs de reparació de les pales dels quatre aerogeneradors del parc eòlic, que van esmenar els desperfectes detectats durant la inspecció realitzada el mes d’octubre de 2019. Aquests treballs van ser executats per l’empresa FIBERVENT, per un import de 22.612,59 €, IVA exclòs.

Una inspecció prèvia, realitzada mitjançant una càmera fotogràfica d’alta resolució acoblada a un sistema robòtic operat a distància, va permetre obtenir imatges precises de l’estat de les pales i generar un informe detallat amb les mesures a prendre.

Manteniment parc eòlic

Des del mes d’octubre de 2020, l’empresa MONCOBRA du a terme a la prestació del servei d’operació i manteniment del parc eòlic de Milà. El contracte es va adjudicar per un import de 473.011,67 €, IVA exclòs. El termini d’execució és de 3 anys i 9 mesos.

Aquest servei inclou les tasques de manteniment preventiu i petit correctiu dels quatre aerogeneradors, la supervisió remota en temps real de l’estat d’operació 24h durant els 365 dies de l’any. També contempla un servei de guàrdia amb resposta en 2h i el manteniment de l’estoc de materials de recanvi del parc.

Generació d’energia

Durant l’any 2020, el vent s’ha mostrat poc propici per la generació d’energia eòlica, amb una velocitat mitjana anual de les més baixes en el registre històric del parc. Aquesta manca de vent, juntament amb l’avaria de l’aerogenerador núm. 2, ha repercutit en les dades de generació, per davall de la mitjana històrica.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit