El Consell destina 40.000€ al foment de l’ús del català

Aquesta convocatòria d’ajuts té com a objectiu promoure la producció de llibres, música i vídeos en català i fomentar el procés de normalització lingüística dels sectors socioeconòmics i en els àmbits associatiu i esportiu de Menorca

26/03/2021

Aquesta convocatòria d’ajuts té com a objectiu promoure la producció de llibres, música i vídeos en català i fomentar el procés de normalització lingüística dels sectors socioeconòmics i en els àmbits associatiu i esportiu de Menorca.

La convocatòria preveu quatre línies d’ajut i les partides pressupostàries següents:

Línia 1. Suport a l’edició en llengua catalana 15.000 €
Línia 2. Foment de l’ús del català a l’empresa 10.000 €
Línia 3. Foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu 5.000 €
Línia 4. Foment de l’ús del català en l’àmbit associatiu 10.000 €
Total 40.000 €

Els imports màxims que es poden subvencionar són:

Línia 1. Suport a l’edició en llengua catalana - Import màxim per sol·licitud 1.500 €
Línia 2. Foment de l’ús del català a l’empresa - Import màxim per beneficiari 1.000 €
Línia 3. Foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu - Import màxim per beneficiari 1.000 €
Línia 4. Foment de l’ús del català en l’àmbit associatiu - Import màxim per sol·licitud 3.000 €

Les activitats subvencionades s’han d’haver duit a terme en el període comprès entre l’1 de novembre de 2020 i el 31 d’octubre de 2021 i poden ser:

Línia 1: llibres, CD, DVD i altres publicacions en català editats a l’illa de Menorca, d’autor nascut o resident a Menorca o la temàtica dels quals sigui d’especial interès per a Menorca.

Línia 2: retolació exterior i interior d’establiments, etiquetatge de productes, elaboració i edició de material imprès durador (bosses, cartes de restaurant, targetes...), disseny de pàgines web en català, etc., que realitzin les empreses de Menorca.

Línia 3: retolació exterior i interior, edició de material imprès durador (carnets, diplomes, fullets divulgatius, bosses i roba esportiva), disseny de pàgines web en català, etc., d’entitats esportives.

Línia 4: actuacions de dinamització lingüística que les entitats i associacions menorquines duguin a terme, així com plans interns de normalització lingüística.

El termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a aquesta convocatòria d’ajuts és fins al 30-06-2021.

Podeu accedir a més informació i al tràmit aquí: http://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100134&IDDEPARTAMENT=52

Notícies relacionades

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”