El Consell destina 40.000€ al foment de l’ús del català

Aquesta convocatòria d’ajuts té com a objectiu promoure la producció de llibres, música i vídeos en català i fomentar el procés de normalització lingüística dels sectors socioeconòmics i en els àmbits associatiu i esportiu de Menorca

26/03/2021

Aquesta convocatòria d’ajuts té com a objectiu promoure la producció de llibres, música i vídeos en català i fomentar el procés de normalització lingüística dels sectors socioeconòmics i en els àmbits associatiu i esportiu de Menorca.

La convocatòria preveu quatre línies d’ajut i les partides pressupostàries següents:

Línia 1. Suport a l’edició en llengua catalana 15.000 €
Línia 2. Foment de l’ús del català a l’empresa 10.000 €
Línia 3. Foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu 5.000 €
Línia 4. Foment de l’ús del català en l’àmbit associatiu 10.000 €
Total 40.000 €

Els imports màxims que es poden subvencionar són:

Línia 1. Suport a l’edició en llengua catalana - Import màxim per sol·licitud 1.500 €
Línia 2. Foment de l’ús del català a l’empresa - Import màxim per beneficiari 1.000 €
Línia 3. Foment de l’ús del català en l’àmbit esportiu - Import màxim per beneficiari 1.000 €
Línia 4. Foment de l’ús del català en l’àmbit associatiu - Import màxim per sol·licitud 3.000 €

Les activitats subvencionades s’han d’haver duit a terme en el període comprès entre l’1 de novembre de 2020 i el 31 d’octubre de 2021 i poden ser:

Línia 1: llibres, CD, DVD i altres publicacions en català editats a l’illa de Menorca, d’autor nascut o resident a Menorca o la temàtica dels quals sigui d’especial interès per a Menorca.

Línia 2: retolació exterior i interior d’establiments, etiquetatge de productes, elaboració i edició de material imprès durador (bosses, cartes de restaurant, targetes...), disseny de pàgines web en català, etc., que realitzin les empreses de Menorca.

Línia 3: retolació exterior i interior, edició de material imprès durador (carnets, diplomes, fullets divulgatius, bosses i roba esportiva), disseny de pàgines web en català, etc., d’entitats esportives.

Línia 4: actuacions de dinamització lingüística que les entitats i associacions menorquines duguin a terme, així com plans interns de normalització lingüística.

El termini de presentació de sol·licituds per acollir-se a aquesta convocatòria d’ajuts és fins al 30-06-2021.

Podeu accedir a més informació i al tràmit aquí: http://www.cime.es/GesServeis/Gestion.aspx?IDGESTION=900100134&IDDEPARTAMENT=52

Notícies relacionades

Maó treu a licitació la construcció de la nova residència a la zona de l’antic quarter de Santiago

Es tracta d’una fita molt important d’un projecte que vam posar en marxa durant l’alcaldia de na Conxa Juanola

Començam la reparació de l'aerogenerador espatllat del parc eòlic de Milà

Es preveu que amb dues setmanes torni a estar operatiu