Més per Menorca vol protegir l’herència en vida

Demanam un informe al Consell Assessor de Dret Civil de les Illes davant la possibilitat que una llei estatal acabi amb aquesta figura, pròpia de les Balears

29/01/2021

Més per Menorca s’ha convertit en el primer grup parlamentari en demanar un informe al Consell Assessor de Dret Civil de les Illes Balears per aclarir com afectaria a la figura de l’herència en vida l’aprovació d’una nova llei estatal amb l’excusa de la lluita contra el frau fiscal. Això, després que s’hagi sabut que l’esmentat projecte de llei conté normes relatives al tractament fiscal dels pactes successoris que poden alterar l’ús d’aquesta institució tan característica del dret civil de les Illes Balears. 

Es fa necessari que els grups polítics i el Govern comptin amb una opinió jurídica fonamentada per poder emprendre les iniciatives polítiques que consideren oportunes per salvaguardar les herències en vida.

El diputat Josep Castells ha recordat que, gràcies a la feina de MxMe, l’any 2017 “es va incorporar la possibilitat que els ciutadans de Menorca també puguin fer l’herència en vida amb tots els avantatges que comporta” i que, des de llavors, aquesta “ha tengut una gran acceptació”.  

Vam ser nosaltres qui vam impulsar fa quatre anys, en la darrera reforma de la Compilació de dret civil de les Illes Balears, la incorporació de Menorca al règim dels pactes successoris, fent possible així que els menorquins facin entrega en vida dels béns als seus familiars amb una sèrie d’avantatges socials, com que els hereus puguin accedir a un habitatge quan més ho necessiten, que sol ser durant la joventut –abans de la mort dels progenitors– o l’evitació de conflictes familiars lligats a les herències mortis causa.

Amb la petició de l’informe esperam conèixer l’afectació que patirà l’herència en vida i quines alternatives es poden trobar per salvaguardar l’esperit dels pactes successoris. Volem evitar de totes totes que aquesta modificació del govern de l’Estat desvirtuï aquesta figura i ens faci perdre els drets que havíem adquirit.

Etiquetes

Notícies relacionades

El Congrés dels diputats aprova la supressió de l’aforament proposada per Més per Menorca

Acaba al Congrés la tramitació de la reforma de l’Estatut d’Autonomia que va impulsar Més per Menorca el 2018, que ara haurà de validar el Senat

Reclamam l’atenció presencial de l'IBAVI a Ciutadella

Exigim al conseller Marí el restabliment d'aquest servei amb un mínim d'un dia per setmana