Ports pretén aprovar la remodelació del Port de Fornells sense l'informe urbanístic de l'Ajuntament

L'Entesa des Mercadal i Fornells denuncia que Ports IB no pot aprovar aquests plecs de condicions referents al Port de Fornells fins que no disposi del preceptiu informe urbanístic de l’Ajuntament des Mercadal

27/01/2021

Aquests dies els mitjans de comunicació han anunciat que en la propera reunió del Consell d’Administració de Ports IB, que tindrà lloc aquests dijous dia 28, es tramitarà l’aprovació del plec de condicions que ha de permetre la construcció d’una cantina a les cases del C/ Governador de Fornells, que des de fa pocs mesos s’han recuperat per a un ús públic després de molts anys d’una concessió privada per part de Costes.

Aquest anunci ens ha sorprès molt perquè des de l’Entesa no ens consta que l’Ajuntament hagi remès a Ports IB cap informe urbanístic relatiu a aquestes obres de remodelació, tal i com estableix la mateixa Llei de Ports de les Illes Balears (Llei 10/2005).

Aquesta norma, a l’article 19.2, referent al Control Urbanístic, determina: “Els actes d’edificació i d’ús del sòl que s’hagin de dur a terme en la zona de servei del port queden sotmesos a l’autorització de Ports de les Illes Balears. En el procediment d’atorgament, s’ha de comptar preceptivament amb l’informe urbanístic del municipi corresponent, que s’ha d’emetre en el termini d’un mes”.

Des de l’Entesa no entenem com pot ser que Ports IB no compleixi la seva pròpia normativa i pretengui aprovar les condicions de concessió d’aquesta zona portuària de Fornells sense cap informe urbanístic emès per part de l’Ajuntament des Mercadal.

És més, des del setembre passat, quan Ports IB i l’equip de govern de l’Ajuntament des Mercadal anuniciassin un acord que no tenen per escrit del pla d’usos de tota aquesta zona que inclou un establiment de restauració en règim de concessió administrativa, a l’Ajuntament des Mercadal no ha arribat cap sol·licitud de Ports IB demanant aquest informe urbanístic.

Des de l’Entesa consideram que el Consell d’Administració de Ports IB no pot aprovar aquests plecs de condicions referents al Port de Fornells fins que no disposi del preceptiu informe urbanístic de l’Ajuntament des Mercadal tal i com marca la normativa. A més, una vegada el departament d’urbanisme hagi redactat aquest informe, aquest haurà de ser aprovat pel ple municipal abans de remetre’l a Ports IB, tal i com es va dur a terme per a les obres de remodelació que Ports IB desenvolupa a Fornells en diferents fases.

Notícies relacionades

Ciutadella referma la seva aposta per la sostenibilitat i continua la instal·lació d’enllumenat LED

Concretament s'ha realitzat el canvi d'enllumenat als carrers Eivissa, Bisbe Sever i Bisbe Comes

Ferreries reclama la titularitat pública del Camí d'en Kane en el seu pas per Binimoti

La voluntat de l’Ajuntament és restablir el lliure pas per un camí que sempre ha estat públic i que mai s’havia d’haver tancat