Més per Menorca partidari de revisar l’Impost de Turisme Sostenible

La formació menorquinista veu bé debatre l’eliminació de l’exempció dels creuers que fondegen menys de 12 hores i revisar a l’alça la tarifa d’estiu als allotjaments

30/06/2017

  Més per Menorca veu amb bons ulls la proposta de revisar l’Impost de Turisme Sostenible que just ara acomplirà un any. L’ecotaxa, com també es coneix aquest tribut, s’ha incorporat sense gairebé discrepàncies, a excepció de les veus discordants en el seu inici, com les del PP o les patronals hoteleres i algun altre sector d’allotjament. Tanmateix, la posada en vigor de l’impost no ha generat cap alteració, ni en l’economia del tercer sector, ni amb l’afectació de reserves. Les xifres i els índexs turístics indiquen que el nou impost ha quallat amb absoluta normalitat. Fins i tot ha resultat comprensible per una gran part dels visitants. Per tant, l’Administració disposa així de nous recursos per fer front a projectes i iniciatives de millora a cada illa.

  La revisió de l’impost, al parer de Més per Menorca, ve justificada per diverses raons, encara que aplicable a determinats conceptes i/o apartats. Es constata que sectors hotelers incrementen fins un 10% els preus de cara la propera temporada i també que les dades d’aquest estiu mostren que es manté (i fins i tot augmenta) la pressió turística en els mesos punta de la temporada. Aquest darrer fet significa que hi haurà també un major desgast dels recursos, tant en la pressió al territori com en el consum de recursos naturals, com ho són les reserves hídriques de l’illa, a més de majors esforços dels municipis i consells per mantenir els serveis.

  Després d’un any de la vigència de l’impost és important adoptar una revisió per fer balanç i ajustar alguns barems. Així la formació menorquinista entén factible i necessari aplicar L’Impost Turístic als creuers que fondegen a un port durant menys de 12 hores. (Només pagaven l’impost els que amarraven durant més de 12 hores), o sigui eliminar aquesta excepció i que tots els creuers que facin aturada a les Illes Balears paguin l’impost.

  I un altre concepte que Més per Menorca veu bé revisar a l’alça és la tarifa impositiva durant els mesos d’estiu.

 

Notícies relacionades

Estam negociant amb el Govern el nostre suport als Pressupostos

Presentarem esmenes, principalment, en l'àmbit sanitari, social i educatiu

Anunciam la nostra abstenció en els Pressuposts si el Govern no corregeix dues «errades clamoroses»

Cercar una alternativa al metro del Parc Bit i invertir 6 milions en la xarxa de sanejament de Maó amb càrrec a l'Impost Turístic són les dues condicions que posam per votar a favor dels comptes