Menorca rebrà 2 milions d’euros per al servei públic d'autobús gràcies als nostres diputats

Aquesta partida s’emmarca dins l'acord entre el grup parlamentari Més per Menorca i el Govern de les Illes Balears. A més, també recull el fruit de les gestions fetes pel Departament de Mobilitat del Consell.

10/12/2020

Aquesta partida s’emmarca dins l'acord entre el grup parlamentari Més per Menorca i el Govern de les Illes Balears que suma un total de nou milions d'euros extra per a l'illa. A més, també recull el fruit de les gestions fetes pel Departament de Mobilitat del Consell.

Els pressuposts generals del Govern Balear preveuran per al 2021 una partida quantificada amb 2.080.000 euros que aniran íntegrament destinats al servei públic de transport de passatgers per carretera.


Els efectes en les restriccions a la mobilitat han afectat, de forma virulenta, al servei regular de passatgers que, han vist com el nombre de persones usuàries va decaure en uns mínims històrics fins a situar-se en uns percentatges propers al 90% en algunes línies.


Les pèrdues que ha generat aquesta dràstica baixada no ha pogut ser recuperada amb el retorn a la nova normalitat. D’aquesta manera, les empreses concessionàries del servei regular s’han pogut acollir a les propostes de reequilibri econòmic i compensació per descens dels ingressos segons les fórmules oferides per l’administració. Així, bona part d’aquesta partida anirà destinada a compensar els estralls econòmics ocasionats per la pandèmia de la Covid-19 en un sector molt afectat per les restriccions en la mobilitat personal.

Notícies relacionades

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”