Recuperació econòmica i sostenibilitat, prioritats dels pressuposts del Consell Insular per a 2021

El Consell és el govern dels menorquins i menorquines, aquests pressuposts estan preparats i fets per a les persones. Hem d'estar al costat de tots els sectors i donar especial suport als col·lectius més afectats per la pandèmia.

30/11/2020

El paper del Consell Insular és sempre fonamental, però amb la pandèmia -tant amb el confinament com durant la desescalada i en la situació de restriccions socials actuals- s’ha convertit en essencial amb el seu doble paper d’administració local que propicia la coordinació i dona suport als ajuntaments de l’illa; i, des de l’Estatut del 2007, com a Comunitat Autònoma, en els mateixos termes que el Govern de les Illes Balears. Ara més que mai, el Consell Insular de Menorca ha de ser el govern dels menorquins.

L’eix transversal del Pressupost del Consell per al 2021 són les persones, amb un doble objectiu:

1) continuar desenvolupant, com hem fet al llarg d’aquest any, iniciatives de rescat i de suport, amb un impuls de les convocatòries d’ajudes dirigides als col·lectius i a les persones amb especials dificultats. 

2) incrementar la despesa en contractació directa i en inversió, com ja hem fet enguany, per generar i dinamitzar l’activitat econòmica local en tots els àmbits en què el Consell pot tenir incidència.

I, aquí, hem de posar en valor la feina feta a Menorca des de fa anys i que s’ha traduït en un Pla d’Acció Reserva de Biosfera que incideix directament damunt tots els departaments del Consell, i que si ja donava la clau per la transformació que necessita Menorca, després de la crisi de la Covid té més actualitat que mai: una economia verda basada en els valors de la Reserva de Biosfera i que avui recullen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

 

CULTURA, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS

Els objectius d’aquest Departament són: contribuir al desenvolupament personal, promoure l’educació en valors en tots els àmbits d’actuació, fomentar un estil de vida actiu i saludable, i fomentar la participació cultural i associativa com a eina de cohesió i transformació social. 

Aquests objectius es tradueixen en un pressupost que no només no fa retallades en aquest temps de crisi, sinó que creix, perseguint els objectius que comentava abans. 

Les xifres més significatives d’aquestes propostes són les següents:

S’incrementa un 50% el pressupost en Joventut, amb 150.000€ per ajudar els joves a iniciar el seu projecte de vida, i la inversió en espais urbans com a llocs de participació i relació dels joves, amb una política activa de foment de la participació juvenil. 

El pressupost d’Educació creix un 20%, duplicant l’aportació del Consell Insular al sosteniment de la xarxa d’escoletes infantils, i amb una nova convocatòria d’ajudes a infants i joves de 3 a 16 anys per a la realització d’activitats d’educació no formal i lleure educatiu.

La despesa en Cultura creix un 15%. Apostam per la Cultura com a sector econòmic emergent. Incrementam en 100.000€ el rescat cultural, per potenciar la contractació d’artistes i agents culturals locals, i mantindrem les inversions en patrimoni històric, potenciant la contractació de petites intervencions amb professionals i empreses de Menorca. 

Pel que fa a Esports, mantenim el nostre compromís amb l’educació en valors en la pràctica esportiva i la promoció de l’activitat física saludable, consolidant les ajudes per a l’accés a aquestes activitats de les persones i famílies amb dificultats econòmiques. 

 

MOBILITAT

Des del Servei de Carreteres es continua potenciant el manteniment i conservació de carreteres i camins amb una partida de 1.200.000 euros.

En relació a les actuacions de millora de la xarxa viària, se seguirà amb les inversions de millora de les carreteres i camins, continuant amb la reforma de la Me-1  euros amb  un pressupost de mig milió d’euros per a les obres del tram Alaior fins a l’Argentina; 1,2M€ en inversions de la millora de la intersecció de la Me-6 amb el polígon de Sant Lluís amb la creació d’una rotonda; l’adequació d’un tram del camí de Biniancolla; i conveniat amb l’Ajuntament des Castell, per a la millora del tram urbà de la carretera Me-2.

És crea el Pla d’inversions en xarxa carril bici interurbà, on s’invertiran 200,000 euros en projectes de carril bici en trams interurbans. 

També es crea el pla d’inversió en carreteres de zones turístiques de 568.241€. 

S’invertiran 320,000€ en redacció del Pla director de Carreteres i del Projecte constructiu de la general de la Me-1 entre Alaior i Ferreries.

D'altra banda, es crea el pla de millora d’eficiència energètica de l’enllumenat, amb un pressupost de 100.000€. 

Si passam a Transports, el partida destinada al servei de transport regular de passatgers per carretera augmenta un 12% arribant així als quasi 2 milions d'euros.

Pel que fa al servei de manteniment i millora de les parades i marquesines es seguirà apostant per dur a terme accions encaminades a la substitució, millora i manteniment de la xarxa de parades i marquesines, amb una partida de 71.000€. Les accions que es vagin realitzant anualment han de servir per oferir una imatge corporativa de les parades i marquesines de tota l’illa a fi i efecte de proporcionar un servei de qualitat pel que fa a les infraestructures.

A l’estació d’autobusos de Maó està previst les obres de millora dels lavabos, amb un pressupost de 60.000€, i la substitució de la maquinària de refrigeració de l’edifici, pressupostat amb 40.000€.

Pel que fa a les dues estacions ITV, es preveuen accions de millora als dos edificis, Maó i Ciutadella, consistents en substituir la coberta i els aïllaments, pressupostat amb uns 100.000€.

Pel que fa al servei de vehicles de taxi es dotarà al pressupost amb una subvenció de 15.000€ per adaptar vehicle a PMR, atès la demanda d’aquest tipus de vehicles al llarg d’aquest estiu. 

 

MEDI AMBIENT I RESERVA DE BIOSFERA

De l’aprovació definitiva del Pla Director Sectorial de gestió i prevenció de residus no perillosos de Menorca en deriven diverses actuacions d’implantació i seguiment, amb una partida específica inicial de 100.000 € el 2021, enfocada a la prevenció de la generació de residus i un increment de l’aportació anual Consorci de Residus i Energia de Menorca que s’incrementa fins als 320.000 €, ja que durant el 2021 es posaran en marxa els nous contractes de recollida i transport de residus, com el porta a porta als municipis de Maó i Es Castell.

En l’àmbit de l’energia, se segueix apostant pel desplegament de de l’Estratègia Menorca 2030, el full de ruta per a la descarbonització del sistema energètic de l’illa, amb actuacions destinades a la implantació d’energies renovables com el projecte de repotenciació del parc eòlic de Milà, amb un pressupost estimat de 231.0000 € o la planta fotovoltaica amb participació ciutadana de Trepuconet, on s’invertiran 234.000 €; així com actuacions d’eficiència energètica com la renovació d’enllumenats públics, amb una previsió de 587.478 €.

Se segueix apostant pel Camí de Cavalls, amb diverses partides destinades a conservació, inversions i gestió d’aquest emblema de Menorca, que en total sumen 627.000 €, a més de preveure la redacció del Pla Director de Camins de Menorca, amb un cost estimat de 50.000 €. També és clau el servei de neteja del litoral, amb una previsió anual de 1.076.715,30 €.

La tramitació de l’avantprojecte de Llei de Reserva de Biosfera ha de suposar un impuls per a diverses actuacions derivades del Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera 2019-2025, es mantenen les xifres de 120.000,00 € complementades amb altres partides específiques.

Es mantenen les inversions anuals destinades a l’execució del pla director del Llatzeret, amb una inversió prevista de 342.000 €, així com es preveu que amb la finalització de les obres, el 2021 serà l’any de l’obertura de la Cova de s’Aigua a Cala Blanca. Al mateix temps, es mantenen els 45.000 € anuals per a desenvolupar un projecte en matèria d’accessibilitat a l’illa de Menorca denominat “Foment de l’accessibilitat universal a Menorca”, un dels punts principals del qual és la redacció del Pla d’Accessibilitat de Menorca, pressupostat en 250.000 €.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit