L’Estat pretén immiscir-se en la modificació de la Llei de Comerç per als drets lingüístics

Més per Menorca apunta que es tracta de recuperar els punts de la llei que els consumidors van perdre durant la legislatura de Bauzá (Clica sobre la fletxa dreta de la foto per veure l'informe)

22/06/2017
  • Nel Martí
  • Informe del Govern espanyol

El Govern espanyol pretén immiscir-se en les competències que li són pròpies al Govern de Illes Balears, com ho és la Llei de Comerç i sobre la política lingüística de la nostra Comunitat. Així, davant la tramitació de la modificació de la Llei balear de Comerç amb la intenció de recuperar els drets lingüístics que contemplava a la llei i que l’anterior Govern de José Ramón Bauzá va eliminar, el Ministerio de la Presidència i Administraciones Territoriales ha emès un informe advertint i recomanant que els anuncis i publicitat dels horaris comercials haurien d’anunciar-se “al menos, en castellano”.

Precisament, la modificació de la Llei de Comerç impulsada per Més per Menorca demana, entre altres coses, que els horaris comercials i els anuncis fixos de publicitat i ofertes siguin, com a mínim retolats o redactats en català. Aquesta normativa ja existia abans de l’entrada del PP  de Bauzá al govern balear l’any 2011, però durant el període dels populars, van ser eliminats els drets lingüístics dels consumidors i clients. Ara, la iniciativa parlamentària dels menorquinistes és recuperar aquells drets.

L’informe del Ministeri reconeix que els horaris comercials són una competència de la Comunitat Autònoma, tot i que aprofita per afirmar que "sería conveniente cambiar el sentido de los artículos de la proposición de ley y de manera que la información que se ofrezca a los consumidores se realice al menos en castellano, por ser la lengua que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho a usar".

Més per Menorca recorda que el punt 1 de l'apartat de Drets lingüístics dels consumidors que es vol recuperar diu "els consumidors tenen dret a ser atesos en alguna de les llengües oficials de les Illes Balears, i no podran ser discriminats o atesos incorrectament per raó de la llengua oficial que emprin". Només en l'apartat de senyalització i informació es proposa que aquesta estigui almenys en català", sense exclusions i amb el compliment de la resta de normativa específica. Que la senyalització i informació de caràcter fix (que no afecta als rètols) estigui almenys en català suposa el compliment de l'article 37 de la Llei de Normalització Lingüística i concorda amb la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya que respecta el que diu la Llei catalana de Política Lingüística:

"3. La senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic han d'ésser redactats, almenys, en català. Aquesta norma no s'aplica a les marques, als noms comercials i als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial."

Per a Nel Martí, portaveu de Més per Menorca al Parlament, “aquestes consideracions del Ministerio no són més que una caparrudesa de l'Estat central que menysprea la llengua catalana, com a llengua pròpia i oficial a les Illes, i la voldria arraconar per a fer-la llengua innecessària. És una manera en la que pretén vigilar i controlar l’activitat parlamentària i l’elaboració de les lleis. De nou, l’Estat demostra no voler entendre ni saber res de les llengües oficials de l’Estat, que no sigui la castellana, la qual prioritza i imposa per sobre de tot”.

Per altra banda, cal recordar que la revisió de la Llei de Comerç sobre els drets lingüístics dels consumidors forma part del llistat de temes pactats entre el Govern i Més per Menorca, (signat el passat dia 12 de juny) en el qual el Govern es compromet, sobre aquest tema, a:

1.- Modificar la Llei de Comerç (amb Proposició de llei de MÉS per Menorca) per a recuperar l’articulat de la llei relacionat amb els drets lingüístics dels consumidors.

2.- Projecte de llei dels Consumidors: introduir la proposta feta per la Conselleria de Salut i la Conselleria de Cultura, Participació i Esports quant als drets lingüístics dels consumidors, en el projecte de llei que presentarà la Conselleria de Salut per a la seva tramitació parlamentària. En el cas que aquesta proposta faci innecessària la proposició de llei de modificació de la Llei de Comerç (punt anterior) aquesta es retirarà del tràmit parlamentari.
(Clica sobre la fletxa dreta de la foto per veure l'informe)

 

Notícies relacionades

El PP no es pronuncia sobre la remoció de Le Senne, però vol la seva sortida per interès partidista

Els grups de l'oposició veuen que la fixació del 7 d’agost per celebrar la Diputació Permanent com l’inici del compte enrere per fer fora Gabriel Le Senne com a president del Parlament

Més per Menorca proposa incrementar l’ecotaxa i que el GOIB no destini doblers a fires turístiques

Els menorquinistes presenten una moció al Parlament amb mesures per posar més límits a la massificació turística

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit