200.000 euros en ajuts per a la investigació i conservació del Patrimoni Històric de Menorca

El Departament de Cultura ha concedit els ajuts anuals per a la investigació i conservació del patrimoni històric: intervencions arqueològiques i paleontològiques, investigació històrica, restauració, publicacions científiques i activitats de divulgació

26/11/2020

La línia d'ajuts per a la restauració de béns del Patrimoni Històric té com a objectiu contribuir a la conservació del patrimoni històric de l'illa, aturant els processos de deteriorament que el posen en perill, fomentar la restauració de béns i promoure accions de conservació. Els projectes subvencionats són:

- Projecte de restauració del sostre que representa a Júpiter i Juno, a benefici de l’Ajuntament de Maó (10.000 €).

- Segona actuació a la Pedrera dels Cotxes – Bretxa i Mirador dels jardins, a càrrec de la Fundació Líthica-Pedreres de S'Hostal (7.500 €).

- Projecte Tors humà L.T.J. Auzoux, a càrrec de l’Associació d’Amics de l’Arxiu i Biblioteca Històrics de l’IES Joan Ramis i Ramis (2.855,60 €).

- Restauració torre de defensa de l’Illa de les Sargantanes, a Fornells (10.000 €).

- Restauració de les pilastres A6 i A8, a benefici de la Fundació de l’Hospital de l’Illa del Rei (9.644,40 €).

El total dels ajuts de la línia 1 és de 40.000 euros.


Pel que fa als ajuts per a la realització d’intervencions arqueològiques i paleontològiques els projectes beneficiaris són:

- Projecte Modular: intervenció arqueològica a Son Catlar (VI fase), a càrrec de la Universitat d’Alacant (10.434,82 €).

- Projecte d'excavació i restauració del Torre d'en Galmés, campanya 2020, a benefici d’Amics del Museu de Menorca (12.991,70 €).

- Intervenció arqueològica a Torre d’en Galmés, campanya 2020, a càrrec de la Boston University (9.700 €).

- Intervenció arqueològica al jaciment de Cornia Nou, a benefici de l’Associació Arqueologia i Patrimoni (11.091,31 €).

- Intervenció arqueològica al jaciment de Sant Agustí, a benefici de l’Associació Arqueologia i Patrimoni (7.981,59 €).

- Intervenció arqueològica de l'edifici absidal del jaciment arqueològic de sa Pleta de sa Cudia Cremada, a càrrec de l’Associació Sa Cudia Cremada Fieldschool (9.933,81 €).

- Intervenció arqueològica a la zona exterior del recinte de taula de Torralba d'en Salort, a benefici de l’Associació d'Amics de Torralba (7.135,07 €).

- Intervenció i restauració as Coll de Cala Morell, 2020, a càrrec de l’Associació d'Amics des Museu d'Història de Manacor (11.661,43 €).

- Projecte arqueològic de sa Mitja Lluna (illa d'en Colom, Máo), a càrrec de la Universitat de les Illes Balears (8.430,78 €).

- Intervenció arqueològica i camp de treball a la zona central del poblat talaiòtic de Torre d'en Galmés, a benefici de l’associació Menorca Heritage Recovery (9.640,11 €).

- Prospecció subaquàtica de la costa nord de Menorca compresa entre la badia del port de Sanitja a Cala Tirant, a benefici de l’Associació Sanisera (7.860,66 €).

- Programa d’excavació de la campanya 2020 en el jaciment romà de Sanisera, a càrrec de l’Associació Sanisera (7.238,72 €).


L’import total dels ajuts de la línia 2 és de 114.100 euros.


Pel que fa als ajuts corresponents a la línia d’investigacions de tipus històric, arqueològic i paleontològic, les propostes aprovades són les següents:

- Processos electorals, iniciatives polítiques i realitzacions dels representants de Menorca a les institucions democràtiques (1977-2019), a benefici de Xavier Jiménez González, Catalina Bosch Cardona, Joan Josep Matas Pastor, Jordi González Vidal i Elisabeth Ripoll Gil (5.000 € ).

- Catalogació, identificació i elaboració d’una monografia sobre els materials educatius històrics recollits en arxius públics i privats a l’illa de Menorca, a càrrec de Pere Alzina Seguí (5.000 €).

- Catalogació dels ponts històrics de Menorca, a benefici de Joan Pons Alzina (5.000 €).

- Catalogació i sistematització del fons d’assumptes judicials i penals de l’arxiu del Museu Històric Militar de Menorca (Es Castell) relacionats amb la penitenciària de La Mola, a benefici de Carlos de Salort Giménez (5.000 €).

- Inventari, catalogació i digitalització de l’arxiu privat d’Antoni Pons Melià, a benefici de Miquel López Gual de Torrella (5.000 €).

El total dels ajuts concedits en la línia 3 és de 25.000 euros.


En la línia de publicacions científiques, els projectes aprovats són:

- Article "La produccion metarlúrgica menorquina durante el período Naviforme (ca.1600-850 cal ANE). Aportaciones de los talleres de Son Mercer de Baix (Ferreries) y Cala Blanca (Ciutadella)", a benefici de Pau Sureda Torres (1.500€).

- Article "Elementos iconográficos en Menorca durante el segundo y primer milenios cal BC: aspectos sociales e ideológicos", a benefici d’Antoni Ferrer Rotger (1.500?€).

- Article "Menorca abans dels dinosaures: estudi dels vertebrats fòssils del Permià del jaciment de la cala del Pilar (Menorca, Illes Balears, Mediterrània Occidental).A new palaeoequatorial middle–late Permian tetrapod assemblage from Menorca (Balearic Islands, Western Mediterranean)", de l’Institut Català de Paleontologia (1.500?€).

- Monografia “45 años de investigación fisico-química sobre los enterramientos en cal de Menorca y Mallorca 1975-2020”, a benefici de Marcus Van Strydonck (2.800 €).

- Article "El hábitat andalusí en yacimientos talayóticos: espacios domésticos de los siglos XII y XIII en dos ejemplos: Torre d’en Galmés, Menorca y Almallutx, Mallorca", a benefici d’Amalia Pérez-Juez Gil (1.500?€).

- Monografia “Muralles de la Segona Edat del Ferro a les Illes Balears”, a benefici d’Antoni Puig Palerm (5.100?€).

El total dels ajuts concedits en la línia 4 és de 13.900 euros.Finalment, a la línia destinada a l’organització i realització de jornades o seminaris, els projectes aprovats són:

- XVI Jornades d’Història Local i Patrimoni, del Fòrum 3r Mil·lenni. Centre d’Estudis Locals d’Alaior (2.000 €).

- Jornades sobre patrimoni i memòria de la guerra i la postguerra a Menorca. Cicle d’activitats: conferències, taules rodones i visites guiades, a benefici de Miquel López Gual (5.000 €).


El total dels ajuts concedits en la línia 5 és de 7.000 euros.


El total dels ajuts concedits entre totes les línies d’aquesta convocatòria és de 200.000 euros.
 

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit