L'ajuntament de Ciutadella col·labora amb la Protectora d'Animals del municipi

El consistori segueix col·laborant amb la Protectora d'Animals de Ciutadella, convençuts de la seva bona tasca en el foment del bon tractament i el respecte als animals, així com en el control de les colònies de moixos del municipi.

25/11/2020

Ambdues parts han signat el conveni de cessió d'ús de l'antiga canera municipal, la qual l'Ajuntament ha posat en condicions, perquè puguin traslladar-hi el refugi de moixos. També s'ha firmat el conveni anual per una subvenció nominativa de 3000€.

A més, aquest any s'ha augmentat el pressupost per la campanya de castració de moixos i s'han aporta a la protectora 10 casetes per les colònies dels moixos de la ciutat.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE