L'atenció social i la sostenibilitat marquen els pressuposts de Ciutadella per al 2021

L’Ajuntament de Ciutadella aposta per uns pressupostos de caire social i marcats per la pandèmia

18/11/2020

L'Ajuntament de Ciutadella tindrà per a l’exercici 2021 un pressupost de 34.186.160,56€. Es tracta d’uns pressupostos que tenen un marcat caire social, amb el punt de mira en els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), el suport al teixit associatiu i a les entitats com a dinamitzadors de la ciutat, i en l’impuls de millores de l'espai públic per fer créixer Ciutadella com a espai de convivència. Els pressupostos venen marcats per la Covid-19, una situació d'incertesa que, lluny d'acabar, condicionarà i alterarà el dia a dia de la ciutat durant força temps. L’import total dels pressupostos és 187.333,27€ menor respecte al de l’exercici anterior (un 0,55% menys).

Menys nivell d’endeutament
Pel que fa al nivell d’endeutament, l'Ajuntament de Ciutadella ha aconseguit reduir a nivells molt baixos, molt lluny del 110% permès per la llei. En aquest sentit, les previsions són que l'exercici 2021 es tanqui amb un nivell d'endeutament bancari de l’Ajuntament de 2,07M€, un 6’11%, degut a la finalització d’un dels quatre préstecs durant l’exercici 2020 i la cancel·lació de forma anticipada del leasing que tenia contractat pel finançament dels camps de gespa. Aquesta xifra s'incrementa per l'efecte del préstec del Consorci Esportiu i del deute pel pagament de l'expropiació milionària de la pista voltadora per un import de més de 6 M d’euros. L’endeutament total (amb la sentència inclusivament) a finals del 2021 representaria el 23,80% dels ingressos ordinaris a nivell consolidat.

INGRESSOS
La situació de crisi sanitària fa preveure una disminució d’ingressos pel que fa a taxes d’aigua, de clavegueram, d’ocupació de via pública, d’IAE o d’ingressos patrimonials, per un import total de 545.000€. Per altra banda, es preveu un increment en la participació en els tributs de l’Estat en 239.000€, així com els ingressos provinents del CIME destinats al manteniment de les escoletes i de les places de dependència en 115.000€.


DESPESES

Millorar l'atenció socioeducativa a les persones
S’ha incrementat la partida del Servei d’Atenció Social un 9’6%, i hi ha dedicat un total de 4’07M€. S’han duplicat els ajuts socials (279.000€), s’augmenta amb una persona treballadora social, una educadora social i una auxiliar administrativa (programa temporal) per poder atendre la demanda creixent d’atenció a les persones més vulnerables; augmenten les partides destinades a la gestió de la Casa d’Acollida i a les bosses d’aliments, a través de Càritas i Creu Roja; augmenten en un 15% els ajuts ordinaris i les beques per a les famílies amb situació de precarietat o vulnerabilitat per dur els seus fills a les escoletes infantils; així com l’aportació al Fons Menorquí de Cooperació.

Sostenibilitat econòmica, social i ambiental
Un altre capítol important d’aquest pressupost és el compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i de l’Agenda 2030. Així, es preveu dur a terme actuacions cap a la transició energètica, com la instal·lació plaques fotovoltaiques al CEIP Margalida Florit (94.600€) o de dos punts recàrrega per a vehicles elèctrics (25.124€); la substitució progressiva de l'enllumenat públic per tecnologia tipus LED (89.000€); l’increment del reciclatge i de la recollida selectiva de residus (885.000€); la millora en la gestió de l’aigua i la xarxa de clavegueram (330.000€), així com la instal·lació d’un sistema de tele-lectura a la xarxa fixa de comptadors d’aigua a Serpentona (39.700€) o la millora de la regulació i la gestió de la xarxa semafòrica (48.000€).


Manteniment, millores de la ciutat i dels serveis
Pel que fa al manteniment i a les millores de la ciutat i dels serveis, l’Ajuntament de Ciutadella invertirà 161.000€ en recuperació d’espai públic (plaça de la Pau, carrers Salord i Farnés i Bisbe Juano); 60.000€, en el re-asfaltatge d'alguns carrers del municipi i la millora de les bosses d’aparcaments; 48.000€ en la renovació de la vorera del passeig Marítim de Cala en Bosc; 110.000€, en la construcció d’un nou mur de contenció la carrer Camí de Baix; 63.000€, en la millora d’un tram de la passarel·la de Serpentona, o 231.000€ a dotar del sistema de recollida de pluvials el carrer dels Tennis a Cala en Blanes. També es té previst invertir 50.000€ per millorar els parcs i les zones de jocs infantils ; 243.000€, en el manteniment de zones verdes i de l’arbrat; 60.000€ en la millora de l'Escorxador amb nova càmera frigorífica per a aus i la segona fase del projecte d’instal·lació tèrmica d’aigua calenta. A més, tenint en compte la situació actual s’augmenten les partides destinades a neteja i desinfecció d’edificis (instal·lacions esportives, escoles, etc.) en 84.000€.

Cultura, teixit associatiu i promoció turística i comercial
En aquest pressupost es fa una clara aposta per fomentar el teixit associatiu com a motor de dinamització del Projecte de Ciutat a través d'una línia de subvencions per import total de 167.000€ (60.000€ dels quals corresponen a l’aportació econòmica al Club Volei Ciutadella per a la temporada 2020-2021, segons sentència judicial) destinats a projectes ambientals, culturals, socials, educatius, d’igualtat, esportius..., així com per a impulsar la promoció comercial i turística (83.000€). Així com impulsar i gestionar l'activitat cultural al reobert Teatre Municipal des Born (150.000€ Fundació Ciutadella Cultura)

Inversions amb la col·laboració d’altres administracions
L’ajuntament durà a terme inversions que millorin el nostre municipi, tot i que la majoria d'aquestes no s'incorporen a aquest pressupost i estan finançades per altres administracions, com són el projecte del nou mur de contenció del carrer Camí de Baix, el projecte del pluvials del carrer del Tennis a Cala en Blanes, la passarel·la de Serpentona, el projecte museogràfic i el projecte d’obres i d’instal·lació de Can Saura, renovar la gespa del camp de futbol-7 del camp de Son Marçal. etc.


Romanents de tresoreria
El pressupost també està condicionat per l’aprovació al Congrés dels Diputats de la suspensió per al 2020 i el 2021 dels objectius d’estabilitat pressupostària i deute, així com la regla de despesa, reclamat durant tants anys per aquest equip de govern, amb l’objectiu de dotar les entitats locals de fons suficients per fer front a la pandèmia, i impulsar la recuperació econòmica i social. Això permetrà poder fer ús dels romanents de Tresoreria sense incórrer en incompliments. D’acord amb aquest acord, l’equip de govern ha incorporat al pressupost de 2020, 5’3 milions d’euros, amb càrrec al romanent de Tresoreria de 2019, el que ha permès alleugerir en més de 400.000€ el capítol d’inversions al pressupost del 2021, en no optar per pagaments diferits en el temps o plurianualitats, i en deixar de pagar unes quantitats importants en concepte d’interessos (750.000€). D’aquesta manera, s’ha expropiat una parcel·la de 29.000 m2 al POICI (1’12M€); tres immobles afectats per ampliacions de vial als carrers Mossèn J. Salord i Farnés i Sant Antoni M. Claret (200.000€); l’adquisició de 2.700m2 d’espai lliure a la plaça de la Pau (1’05M€), etc.

Així mateix, té previst dur a terme al llarg del 2021, en base a aquest acord, la redacció del projecte d’ampliació del Geriàtric Municipal i de l’Escola de Música; la millora en infraestructures del clavegueram als carrers Ruiz i Pablo , Doctor Camps, i de Cala Morell, entre d’altres; la millora a l’edifici del Col·legi Mare de Déu del Toro; el projecte de millora de voreres al nucli urbà i a les urbanitzacions; l'adquisició de vehicles elèctrics, etc; així com augmentar, si es necessari i en funció de l’evolució de la pandèmia, les partides destinades a ajuts socials, a l’atenció social dels col·lectius més vulnerables, a la reactivació de l’economia o a despeses relacionades amb la Covid-19.

Notícies relacionades

SOM Es Castell presenta la seva candidatura amb la continuïtat de tres regidors

El candidat a la batlia, Joan Serra, considera que SOM Es Castell s'ha guanyat, per la seva bona gestió, poder seguir quatre anys més al front del consistori

La coalició Més per Menorca - EM presenta la candidatura sencera per a les eleccions d'Alaior

L'equip liderat per Isa Allès està format per persones diverses, preparades i amb ganes de fer feina perquè Alaior avanci a favor dels ciutadans i ciutadanes

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit