El Parlament aprova la participació dels diputats per videoconferència

La proposta, defensada per Més per Menorca, Gent x Formentera, Més per Mallorca i Podem, s’ha aprovat per unanimitat i pot suposar un estalvi de fins a 300.000 euros

15/06/2017
Josep Castells Josep Castells

El Parlament posarà en marxa el sistema de participació telemàtica dels diputats després que s’aprovàs, avui, a la Comissió d’Assumptes Institucionals, una proposta presentada per Més per Menorca, Gent x Formentera, Podem i Més per Mallorca. La iniciativa ha estat acordada per unanimitat després de transaccionar-la amb altres grups. La mesura suposarà una estalvi en dietes i desplaçaments d’uns 300.000 euros.

La defensa de la proposició ha anat a càrrec del diputat de Més per Menorca, Josep Castells, com a primer signant. El menorquinista ha argumentat que "si algun Parlament ha de ser pioner innovador en aquest tema, és el Parlament d'una comunitat autònoma insular com la nostra. A banda de l'estalvi econòmic, la mesura significa un estalvi de temps per als diputats, el que els permetrà fer millor la feina que tenen encomanada".

El setembre de 2015 ja es va aprovar una proposició de Més per Menorca en aquest sentit però, en ares del consens, es va remetre el tema a la modificació del Reglament. Durant l'any llarg que ha transcorregut s'ha pogut constatar que el resultat dels treball de modificació del Reglament probablement no es materialitzaran fins a la propera legislatura. D'aquesta manera, doncs, s'ha estat endarrerint de forma injustificada una mesura que suposa un estalvi important per a les arques del Parlament i un estalvi de temps i energia derivat del desplaçament físic -moltes vegades innecessari- dels diputats de Menorca, Eivissa i Formentera.

La fórmula que la Proposició No de Llei aprovada plantejava per eludir la reforma del Reglament consistia a acordar una interpretació àmplia del concepte "assistir", de l'article 18 del Reglament, que és el que estableix el deure d'assistència a les reunions. D'aquesta manera no s'està modificant la norma, sinó que s'està interpretant d'acord amb els temps, en el qual l'assistència virtual s'ha convertit en quelcom habitual a empreses i institucions.

De tota manera, la norma interpretativa inclou tota una sèrie de cauteles perquè la posada en marxa del sistema sigui tècnicament idònia per a la realització amb garanties de tots els aspectes de l'activitat parlamentària, específicament la participació en els debats i l'emissió del vot. A aquest efecte, la proposició recull els criteris següents:

- La participació telemàtica només serà possible en les reunions de comissions permanents i en les reunions de les meses de les dites comissions.

- S'establiran tres punts com a màxim de connexió virtual: un a Menorca, un a Eivissa i un a Formentera, previsiblement a les seus dels consells insulars, amb el que caldria establir el conveni corresponent.

- La participació telemàtica serà voluntària, de manera que els diputats podran continuar desplaçant-se físicament quan ho considerin oportú.

La comissió ha aprovat fer les primeres passes implementant el sistema de forma experimental i dur a terme una prova pilot en el termini de sis mesos. A partir d'aquesta experiència, avaluar els resultats i introduir les millores necessàries, per tal que en el termini d'un any el sistema estigui plenament operatiu.

Atès que el Grup Socialista s'ha mostrat reticent a acceptar el redactat original esgrimint que la competència d'interpretar el Reglament és del President, s'ha arribat a una transacció convertint l'acord en un suggeriment unànime al President qui, d'acord amb l'article 33 del Reglament, té la facultat d'interpretar el Reglament en cas de dubte. S'espera que el President, que pertany a un dels grups que ha signat i defensat la proposició, no tengui cap inconvenient a fer la mateixa interpretació que ha aprovat per unanimitat la Comissió d'afers institucionals.

Notícies relacionades

Més per Menorca denuncia la instrumentalització de la Comissió de les Mascaretes per part de PP-VOX

El grup Més per Menorca al Parlament surt de la comissió perquè "no volem participar d'aquest teatre"

El Govern encara no ha posat en marxa el programa de lloguer segur

Josep Castells: “el PP ha fet moltes promeses en matèria d’habitatge, però la realitat és que la situació a les Illes Balears no ha fet més que empitjorar”

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit