Més per Menorca mostra la seva disconformitat amb la retallada del pressupost del Consell

Exigim al Govern una partida extraordinària de 2,5 milions d'euros per Menorca per fer front als efectes negatius esdevinguts de la pandèmia i així reduir al 50% aquesta retallada

09/11/2020

Ja hem plantejat al Govern que els pressuposts de la CAIB han de garantir que els Consells Insulars puguin mantenir la capacitat de despesa.

No pot ser que en aquests moments els estalvis del Consell serveixin per suplir les retallades del Govern, ja que són recursos de tots els menorquins i menorquines. Ara, en la situació econòmica i social que ens trobam, aquests estalvis fan més falta que mai.

A través del nostre portaveu al Consell, Miquel Àngel Maria, i el nostre diputat al Parlament, Josep Castells, hem proposat al Govern que els 5 milions d’euros de retallada del pressupost es compensin amb una partida extraordinària destinada a lluitar contra els efectes socioeconòmics provocats per la Covid19, sempre que sigui el Consell qui pugui decidir sobiranament a quines necessitats derivades de la pandèmia es destinaran aquests fons.

Consideram que l'esforç econòmic ha de ser compartit entre el Consell Insular i el Govern, per això concreten que aquesta partida extraordinària de lluita contra els efectes de la Covid19 sigui de 2,5 milions d’euros. D’aquesta manera, l’altra 50% de la retallada pressupostària, és a dir, 2,5 milions d'euros, serien aportats pel Consell Insular a través dels seus romanents.

Esteim treballant per assolir un acord global amb el Govern de les Illes Balears per donar el nostre suport als pressuposts de la comunitat. Ara bé, exigim que la nostra proposta surti endavant per tal d’arribar a una bona entesa amb els pressuposts.

Notícies relacionades

Maó treu a licitació la construcció de la nova residència a la zona de l’antic quarter de Santiago

Es tracta d’una fita molt important d’un projecte que vam posar en marxa durant l’alcaldia de na Conxa Juanola

Començam la reparació de l'aerogenerador espatllat del parc eòlic de Milà

Es preveu que amb dues setmanes torni a estar operatiu