L'Ajuntament de Ciutadella fa millores en diverses urbanitzacions

Inicien les obres de reforma d'un tram del Passeig Marítim de la urbanització de Cala en Bosc, la reforma de varis trams de l'Av. dels Delfins a la urbanització de Torre del Ram i també el tancament de diferents conjunts de contenidors a Serpentona

23/10/2020
  • Serpentona
  • Torre del Ram
  • Cala en Bosc

Cala en Bosc

Aquests dies s'han iniciat les obres de reforma d'un tram del Passeig Marítim de la urbanització de Cala en Bosc, just devora l'entrada al port esportiu. Es tracta d'un tram que es trobava en molt mal estat, essent necessari executar noves voreres, nou paviment i nou enllumenat públic. Les noves voreres tindran una amplària de 1,50 metres, mentre que el tram de vial a executar és d'aproximadament 100 metres, que es pavimentarà amb aglomerat asfàltic.

El projecte està inclòs al conveni signat entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella per a finançar diferents actuacions al municipi de Ciutadella amb el fons de la regularització de places turístiques. El preu d'adjudicació és de 142.000€, amb un termini d'execució d'un mes.

 

Torre del Ram

Aquests dies s'han iniciat les obres de reforma de varis trams de l'Av. dels Delfins. Entre l'hotel Almirant Farragut i els apartaments Los Lentiscos es preveuen diversos trams de noves voreres, pavimentació asfàltica, instal·lació i substitució de nou enllumenat públic amb lluminàries leds més eficients i també la substitució d'un tram de clavegueram existent que no funciona correctament. Per una altra banda, entre la Plaça Espanya i el carrer des Canal es preveu una nova pavimentació asfàltica.

El projecte està inclòs al conveni signat entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella per a finançar diferents actuacions al municipi de Ciutadella amb el fons de la regularització de places turístiques. El preu d'adjudicació és de 66.489,50€, amb un termini d'execució de tres mesos.

 

Serpentona

L’Ajuntament de Ciutadella ha posat en marxa les obres de tancament de diferents conjunts de contenidors de fems, tant d’orgànica com de selectiva, a la urbanització de La Serpentona.

L’actuació té com a objecte executar les obres necessàries per al tancament de varis conjunts de contenidors de rebuig i de reciclatge en la zona esmentada. En una primera fase, s’efectuarà el moviment de terres, consistent en l’excavació en superfície de cada zona dels tancaments i l’excavació mecànica de rases en roca per a les cimentacions de les parets. Posteriorment, es procedirà a la pavimentació del terra dels tancaments, que es realitzarà amb una solera de formigó de 10 cm d’espessor, armada amb malla electrosoldada. Finalment, es col·locaran les estructures de formigó, realitzant fins a tres tancaments d’obra, situats a diversos carrers de la urbanització.

El projecte aprovat compta amb un pressupost de 29.840,17€ (IVA inclòs) i té un pla d’execució d’un mes. Està finançat pel Consell Insular de Menorca, en el marc del Pla Insular de Cooperació de 2019, encaminat a impulsar inversions a les urbanitzacions de l'illa.

Notícies relacionades

Sant Lluís instal·la tres radars pedagògics al nucli urbà per a recordar la velocitat màxima

Amb aquests radars es pretén que els conductors agafin major consciència de la velocitat màxima permesa a cada tram del nucli urbà i d’aquesta manera pacificar la circulació

Ciutadella firma un conveni amb el Cercle Artístic per a la gestió de l’Observatori Astronòmic

L’Observatori Astronòmic, situat dins el complex cultural del Canal Salat, està considerat com un bé patrimonial