El Consell i el Govern signen el conveni del Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire de Maó

Una comissió de seguiment serà l'encarregada de seguir, analitzar i corregir l'evolució dels contaminants de l'aire

30/09/2020

Aquest conveni, que va ser aprovat en Consell de Govern el passat 12 de juny, i en el que estan implicades les tres administracions, inclou la creació d'una comissió de seguiment que tindrà com a objectiu analitzar l'evolució de la qualitat de l'aire a la ciutat de Maó. En aquest sentit, servirà per establir mesures correctores, en cas de necessitat, i fixar plans adequats per a la millora de la qualitat de l'aire d'aquest municipi.

La funció de l’esmentada comissió serà la d’analitzar les dades registrades a les dues estacions de mesurament de qualitat de l'aire situades a la ciutat de Maó.

Segons la vicepresidenta i consellera de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell Insular, Maite Salord, en un context de canvi climàtic, en què el setembre de l’any passat es va declarar l’emergència climàtica per part de les administracions implicades, "resulta imprescindible treballar de cara a a la transició energètica i establir sinergies amb les iniciatives engegades els darrers anys. Així, aquest Conveni suposarà una passa més en la millora de la qualitat de l’entorn i la sostenibilitat de l’illa."


Amb la finalitat de minimitzar la contaminació resulta necessari, per una banda, controlar les emissions atmosfèriques; i, per l’altra, controlar i vigilar la presència d’elements contaminants a l’aire, a determinats punts.

Amb l’objectiu d’avaluar el nivell de cada contaminant, les illes Balears compten amb una xarxa de vigilància i control de qualitat de l’aire, que mesura en temps real tots aquests contaminants: el diòxid de sofre (SO2), els òxids de nitrogen (NOx), el monòxid de carboni (CO), les partícules (PM10), l'ozó (O3) i els hidrocarburs, com el benzè (BEN).

La xarxa de vigilància consta, a Maó, d’una estació mòbil i una de fixa, l’estació de Pous, que diàriament mesuren els contaminats esmentats anteriorment.

Notícies relacionades

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”