L'avantprojecte de llei de Menorca Reserva De Biosfera cada vegada més a prop

El Consell Social Reserva de Biosfera ha debatut avui les grans línies de l’esborrany d’avantprojecte de proposició de llei de Menorca Reserva de Biosfera en el que s’està treballant i que ja es troba bastant perfilat

23/09/2020

Cal recordar que el jurista menorquí Ferran Pons Cànovas s’encarrega de l’assistència jurídica al Consell Insular de Menorca en l’elaboració de l’avantprojecte de Llei de la Reserva de Biosfera de Menorca. Es tracta d’un instrument legislatiu dotat d’una certa complexitat normativa, competencial, institucional i política, però que esdevé fonamental per tal que Menorca es consolidi com a reserva i s’assoleixin noves fites, en un moment clau de l’illa a nivell econòmic, social i ambiental.

Així, els objectius que persegueix la Llei són diversos: contribuir de forma activa a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de l’ONU; dotar al Consell Insular de Menorca de més capacitat d’intervenció i de decisió en la gestió de matèries que afecten els interessos de Menorca en tant que reserva de biosfera; remarcar el model econòmic i turístic sostenible propi de Menorca; establir una regulació específica en diversos àmbits sectorials per tal de portar a terme una gestió singular i diferenciada de la sostenibilitat; establir compromisos adreçats a les administracions públiques per tal que orientin les seves polítiques i actuacions futures a enfortir el model de desenvolupament sostenible propi de Menorca i perquè realitzin inversions públiques i incentivin les accions dels particulars; reconèixer el paper rellevant que han tingut, tenen i poden tenir determinades activitats, col·lectius, factors o dinàmiques en la consolidació, aprofundiment i perdurabilitat dels valors de Menorca com a Reserva de Biosfera; reforçar la consecució dels objectius de descarbonització de l’illa en el marc de l’Estratègia Menorca 2030 i les accions contingudes en el Pla d’Acció de la Reserva; garantir la dotació de recursos econòmics suficients per al finançament d’actuacions públiques i l’establiment d’incentius a l'activitat privada; vetllar pel respecte als principis de cooperació, col·laboració i coordinació entre les administracions públiques amb competències sobre la part terrestre i marina de la Reserva; i enfortir l’apoderament de la societat respecte al valor excepcional de l’illa i al seu magnífic potencial per enfocar i solucionar els problemes de manera valenta, innovadora, intel·ligent i consensuada.

L’esborrany actual pretén convertir-se en una llei ambiciosa, i per això és un text ambiciós des de diferents perspectives: en relació als principis exhaustius que han d’inspirar la protecció, l’ordenació i la gestió de Menorca en tant Reserva de Biosfera i el seu desenvolupament sostenible; a les competències i funcions concretes que es proposen transferir al Consell Insular de Menorca; a la regulació material específica de la sostenibilitat de l’illa i a la voluntat de resoldre problemes existents; al finançament de les actuacions necessàries, així com en relació a la inclusió d’un règim sancionador.

Al mateix temps, però, la proposta inclou previsions realistes, i vol ser una llei que, en el seu moment, tengui el màxim consens possible tant en el Consell Insular de Menorca com en el Parlament de les Illes Balears. La idea és, en comptar amb un esborrany de l’avantprojecte de llei, iniciar un procés participatiu i de debat en el si del Consell Social i el Consell Científic Reserva de Biosfera que ajudi a definir aquest instrument legislatiu ambiciós que, fruit del consens social, polític i institucional, evidenciï que Menorca té i tindrà un model de desenvolupament, que és el que agafa com a element de referència la sostenibilitat.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit