Iniciades les obres de restauració del castell de Sant Nicolau i de la urbanització de Son Xoriguer

Ambdós projectes estan inclosos en el conveni signat entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella per a finançar diferents actuacions al municipi de Ciutadella amb el fons de la regularització de places turístiques

22/09/2020

Aquests dies s'han iniciat les obres de restauració del castell de Sant Nicolau, i les obres de pavimentació, de voravies, d’enllumenat i d’ordenació de la zona verda a la urbanització de Son Xoriguer. Ambdós projectes estan inclosos en el conveni signat entre el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de Ciutadella per a finançar diferents actuacions al municipi de Ciutadella amb el fons de la regularització de places turístiques.

En el cas del castell de Sant Nicolau, passats quasi trenta anys des de l'última restauració i després d'uns dotze de romandre tancat i sense ús, aquests treballs de conservació i manteniment s'efectuen amb un doble objectiu: aturar un procés de deteriorament visible a simple vista, i permetre obrir el monument per a visites turístiques i altres usos complementaris.

Per una altra banda, a Son Xoriguer s'efectuaran obres de millora del paviment i de les voravies del carrer de sa Península, del carrer de sa Platja i del carrer de sa Rosa des Vents, amb algunes actuacions per a l'eliminació de barreres arquitectòniques. També al carrer de sa Península, s’hi eliminarà l'arbrat per tal de facilitar el trànsit a peu. Altrament, en els carrers de sa Península, de sa Platja i sa Rosa des Vents se substituirà l’enllumenat públic per lluminàries leds més eficients. També es preveu la pavimentació amb aglomerat asfàltic dels carrers de sa Península, de sa Platja i sa Rosa des Vents; així com la instal·lació de nous jocs infantils i la millora de l'enllumenat a la zona verda situada entre els carrers de sa Península i Gran Via Son Xoriguer, a més de millorar la connexió entre la zona verda i la platja.

Els preus d'adjudicació de les obres esmentades són 66.252,69€ per a la restauració del castell de Sant Nicolau i 261.250,50€ per al projecte de Son Xoriguer, amb un termini d'execució de 6 i 3 mesos respectivament.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE