MxMe segueix apostant per la sostenibilitat com a eix social i econòmic de Menorca

Més per Menorca al Consell Insular fa balanç d’aquest primer any de legislatura mantenint els projectes programats i adaptant-los a les noves circumstàncies

16/09/2020

Quan va estallar la pandèmia, els departaments dirigits pel grup Més per Menorca van adaptar els seus programes a la situació extrema, això va suposar una reformulació dels pressupostos per poder ser més eficients amb cada projecte i concretar les necessitats que patia cada sector per culpa de la Covid19. 

L’objectiu generalitzat sempre ha estat mantenir una despesa responsable i útil per sumar esforços cap a la reactivació econòmica de tots els sectors després del confinament. Un dels pilar fonamentals ha estat el diàleg constant amb els sectors afectats i amb les regidories corresponents dels vuit ajuntaments. També ha estat imprescindible donar continuïtat als projectes iniciats, adaptant-los a la nova realitat, intentant perjudicar el mínim les entitats i les activitats ja programades.

Per departaments, en el cas de Cultura el més important ha estat engegar el Rescat Cultural que consisteix en mantenir un contacte directe amb el sector per tal de reformular les convocatòries d’ajuts per adaptar-los a les noves necessitats. A més, s’ha fomentat la contractació d’artistes i professionals locals. En educació, es va crear un grup de feina específic per preparar la tornada a les escoletes de 0-3 anys i es va duplicar el pressupost per aquestes de 225.000€ a 450.000€ entre altres mesures. El departament de Joventut va practicar una enquesta per conèixer les necessitats més urgents que requereixen les i els joves de Menorca, en aquests moments el Consell Insular està treballant per aplicar ajuts a aquestes necessitats com poden ser l’habitatge, el transport o l’ocupació. Preparant l’estiu, es van aprovar ajuts per a les famílies per a participar de les escoletes d’estiu, així com l’acompanyament a les entitats i empreses promotores d’activitats i escoles estivals per garantir el compliment de les mesures de seguretat. En el cas del departament d’Esports es van avançar les convocatòries d’ajuts per a entitats i esportistes, s’aprovaren ajudes per a les famílies amb fills que participan de qualque activitat esportiva, es van avançar els ajuts per a les famílies per la pràctica esportiva de la temporada 2020-21 i es va demanar al GOIB que reclami al Govern Central la reducció de l’IVA esportiu al tipus reduït del 4%.

Una aposta clau per Menorca d’aquest departament ha estat enllestir el nou expedient de Menorca Talaiòtica. L’objectiu és que la candidatura sigui triada per representar l’Estat Espanyol al Comitè de Patrimoni Mundial de la UNESCO de 2022. Aquest és un dels punts forts per posar a Menorca en el mapa mundial seguint les línies de la conservació del patrimoni i la desestacionalització de la temporada turística.

 

Passant al departament de Mobilitat, en el moment de la pandèmia l’actuació constant va ser clau per adaptar les línies i freqüències dels autobusos a les necessitats que exigia la pandèmia. L’atenció també es va posar en la seguretat tant dels treballadors com dels passatgers, a través de mesures com la intensificació de la neteja i desinfecció dels vehicles i les instal·lacions o l’aprovació de subvencions per implantar mampares per als conductors d’autobús i de taxi, entre d’altres mesures.

Una fita força important per Menorca que ha tingut lloc aquest any, ha estat l’aprovació del Pla Insular de Transports. Aquest pla és l’eina que serveix com a marc general del que ha de ser el transport regular de passatgers per carretera, com a mínim, a 10 anys vista. L’objectiu principal és que el transport de viatgers per carretera assoleixi un servei suficientment adequat amb prou trajectes i freqüències per tal que sigui emprat per una gran part de la població de Menorca. Això s'emmarca dins l’objectiu comú del projecte ecologista que consisteix en la disminució en l’ús del transport privat i que, per tant, es redueixin les emissions. Aquest fet permetrà que, essent Reserva de Biosfera, s’aconsegueixin nivells de contaminació cada vegada més baixos, alhora que s’evitin congestions innecessàries a les vies de Menorca.

Sens dubte, la feina més important d’aquest primer any de mandat, és trobar solucions pels dos trams de la Carretera General ME-1 que estan pendents de remodelació. En quant al tram central, s'ha resolt el contracte amb l'empresa VIELCA, contracte que feia molt de temps que estava inactiu i que projectava unes estructures totalment inadequades tant per Menorca com per la zona afectada. També, s'ha iniciat el procediment per resoldre el contracte amb l'empresa INYPSA, encarregada de la redacció del projecte del tram de Maó-Alaior. A més, també s’ha près una decisió respecte de les dues estructures a mig construir, en base al que permet la llei, amb una Disposició Addicional a la Llei de Carreteres de la CA, que permetrà fer una restauració paisatgística de l'entorn de Rafal Rubí.

Actualment, també s’està treballant en la redacció del Pla Director Sectorial de Carreteres, un pla vital per a l’organització de les vies menorquines. Aquest pla sectorial permetrà i donarà marc legal per projectar carrils bici interurbans que són un dels objectius més importants del departament i del grup ecosobiranista. Aquests carrils permetran que, en un termini mitjà de temps, Menorca estigui connectada municipi amb municipi.

 

Acabant amb el departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera, la tasca d’aquest departament s’ha centrat en mantenir la sostenibilitat com a eix principal tot i la pandèmia. La feina d’aquest departament ha mantingut les línies per seguir transformant el projecte d’illa cap a una Menorca més sostenible, neta i més respectuosa amb la naturalesa. 

L’aprovació del Pla Director Sectorial de Residus suposa un canvi en l’estructura insular de cara al reciclatge, tant per la remodelació de les infraestructures i plataformes que fan possible aquest reciclatge com per el sistema de recollida que passarà a ser, paulatinament, porta a porta. L’objectiu és posar a Menorca dins el marc dels objectius europeus en materia de reciclatge.

Una altre projecte cabdal d’aquest departament és la redacció de l’Avantprojecte de la Llei Reserva de Biosfera que serà presentat durant les pròximes setmanes. L’objectiu és constituir un instrument normatiu específic per donar un fort impuls a la reserva en un moment clau per a Menorca. Així, la finalitat primera és assegurar que l’illa avanci en la línia del desenvolupament sostenible, tal i com contemplen els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 adoptats per l’ONU, per la qual cosa la sostenibilitat ha de ser, de manera indefugible, l’eix de totes les polítiques que es duguin a terme a l’illa, amb la voluntat de consolidar i enfortir un model de desenvolupament que harmonitza els usos humans i el patrimoni natural, avui, el valor més preuat de Menorca i allò que ens diferència de la resta de territoris.

Per altra banda, aquest primer any de mandat s’ha centrat en la posada en marxa de la primera fase de l’Estratègia 2030, amb la voluntat d’assolir els objectius de descarbonització i transició energètica amb dues fites destacables: l’Oficina d’impuls Menorca 2030 i el Cens d’Empreses del Sector de l’Energia a Menorca. Així, el darrer any a Menorca han proliferat projectes de generació renovable que ja estan completant la tramitació, entre els quals destaca el projecte fotovoltaic de Son Salomó, gràcies al conveni signat entre la propietat, l’empresa promotora, la plataforma Amics de Punta Nati i el Consell Insular, que farà possible assolir els objectius de generació renovable prevists a la primera fase de l’Estratègia.

Un altre projecte sostenible és la inversió a la Cova de s’Aigua de Cala Blanca que permetrà obrir les coves a la ciutadania. Cal destacar que es tracta d’una iniciativa pública, cosa gens habitual, i que crearà un precedent, en ser un projecte que garanteix la sostenibilitat de les mateixes coves.

Finalment, s’ha de destacar l’aprovació del Pla Director Arquitectònic de Llatzeret. Es tracta d’un pla que contempla dos objectius: d’una banda, recuperar, posar en valor i preservar els valors patrimonials del bé, associats a l’antiguitat i a l’originalitat; i, de l’altra, convertir-lo en un exemple de sostenibilitat i reforçar, així, el compromís de Menorca amb el desenvolupament sostenible. En aquest sentit, d’entre les moltes inversions i millores que s’han fet al Llatzeret durant aquest any, destacam la inauguració de la Sala de Congressos, amb una capacitat per a 260 persones i dotada de tots els equipaments necessaris per dur-hi a terme esdeveniments de primer nivell.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit