El Consell demana al Govern Balear facilitar l'accés als estudis superiors dels estudiants insulars

La petició concretament demana a la conselleria d'Educació del GOIB que es planifiquin els cursos amb coordinació amb la resta d'administracions per facilitar l'accés als estudis superiors dels estudiants insulars

11/09/2020

Són moltes les famílies que han perdut l'estabilitat econòmica de la llar. La caiguda d'activitat ha tingut efectes immediats sobre l'ocupació, repercutint en moltes mares i pares de joves que estudien fora, i que són la font principal del finançament de la seva vida com estudiants desplaçats. I molts joves estudiants que aprofitaven l'estiu per fer feina i així poder sufragar una part de les despeses que els ocasiona passar el curs fora de l'illa de residència, enguany no han pogut aconseguir un lloc de feina.

Tenint en compte que la majoria d'estudiants que cursen estudis fora de Menorca necessiten una residència estudiantil o un pis de lloguer, l'actual règim educatiu semipresencial pot tenir conseqüències negatives en la vida de l'alumnat menorquí.

Tot apunta que el funcionament triat per aquest curs serà el règim mixt, amb classes presencials i a distància de manera alterna. S'entén aquesta mesura per tal de resoldre el problema de l'aforament limitat de les aules. Però, la seva aplicació crea problemes als estudiants que tenen el domicili de residència habitual enfora del centre d'estudis. Evidentment, els estudiants procedents de Menorca, així com de les Illes Balears, que són molts, són especialment perjudicats en aquest sentit.

Es fa necessari, per tant, que els centres que imparteixen estudis superiors flexibilitzin el règim organitzatiu del curs, tenint en compte de forma especial els alumnes que tenen la residència habitual molt allunyada del centre d'estudis. Açò significa que en el moment de distribuir els horaris i repartir la presencialitat o no presencialitat a les classes es tengui en compte els estudiants procedents de fora de la península.

Les administracions han de treballar de forma conjunta per donar resposta a les noves necessitats sorgides amb la pandèmia, així com seguir defensant els drets dels estudiants que veuran reduïdes les seves possibilitats de començar o seguir el seu projecte acadèmic.

És per això que el Consell Insular de Menorca demana a la Conselleria d'Educació del Govern Balear la coordinació amb la Generalitat de Catalunya per tal que els efectes de la semipresencialitat repercuteixin el menor possible en els alumnes tenint en compte la insularitat. I en el cas de Mallorca, que la mateixa conselleria tengui en compte la doble insularitat que pateixen els estudiants menorquins.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit