Aprovat el projecte de millora d’un tram de la passarel·la del torrent de Cala Galdana

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Ciutadella ha donat llum verda a l’aprovació del projecte de millora d’un tram de la passarel·la del torrent de Cala Galdana, a la urbanització de Serpentona

01/09/2020

L’aprovació es va materialitzar en la darrera sessió ordinària de la Junta de Govern, celebrada el 26 d’agost, i compta amb un pressupost d’execució per contracta de 63.127,43€, IVA inclòs, i amb un termini d’execució de dos mesos. Cal recordar que aquest projecte està finançat al 100% pel Consell Insular de Menorca, dins el marc del Pla Insular de Cooperació de 2020, concretament a la línia de finançament específicament destinada a la millora de les urbanitzacions.

La passarel·la de l’anomenat riu de Cala Galdana va ser instal·lada l’any 2002, en l’execució del projecte d’ordenació del torrent d’Algendar a l’àmbit de Cala Galdana, executat per Demarcació de Costes, però un cop acabades les obres, aquestes es van entregar als municipis de Ferreries i Ciutadella per tal que se’n fessin càrrec de la seva conservació i manteniment. Actualment, la passarel·la de fusta del riu es troba en força mal estat, i donat que la conservació de la fusta resulta molt costosa, es procedirà a substituir-la en tot el tram per paviment de formigó estampat, allà on la passarel·la està recolzada sobre l’estructura de formigó del moll.

A més, segons el projecte aprovat, s’eliminaran els punts de llum encastats al terra de la passarel.la i s’instal·larà un nou enllumenat per mitjà de lluminàries murals situades a la paret seca que llinda amb el moll.

Totes aquestes operacions suposaran un moviment de terres consistent, d’una banda, en l’excavació mecànica de rases en roca per a la instal·lació de conduccions elèctriques, i de l’altra, en el subministrament, col·locació, humectació i compactació de sorra vermella per el llit i el recobriment d’aquestes conduccions.

En el cas de la passarel·la, les actuacions inclouen la retirada manual de la fusta existent, la càrrega i transport a planta de reciclatge de tota la fusta desmuntada i la formació d’un paviment continu de formigó imprès, format per una base de formigó armat de 10 cm d’espessor, amb fibra i armat amb malla electrosoldada.

Quan a la nova lluminària, està pensada per anar encastada a paret, per a un enllumenat LED sense enlluernament i anirà a una alçada de 0,50 m respecte el terra. La interdistància aproximada entre lluminàries serà de 10 metres.

Notícies relacionades

SOM Es Castell presenta la seva candidatura amb la continuïtat de tres regidors

El candidat a la batlia, Joan Serra, considera que SOM Es Castell s'ha guanyat, per la seva bona gestió, poder seguir quatre anys més al front del consistori

La coalició Més per Menorca - EM presenta la candidatura sencera per a les eleccions d'Alaior

L'equip liderat per Isa Allès està format per persones diverses, preparades i amb ganes de fer feina perquè Alaior avanci a favor dels ciutadans i ciutadanes

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit