Nel Martí demana al Govern per la inversió de 2.800 milions que l’Estat no ha acomplert

A manca, encara, del nou Règim Especial per a les Balears, l’Executiu espanyol tan sols n’ha projectat 859 milions, dels quals només n’ha pagat 359

06/06/2017
Martí en el moment de la pregunta Martí en el moment de la pregunta

Més per Menorca torna a recordar els incompliments reiterats per part de l’Estat espanyol respecte les Illes Balears, a les quals no només manté amb un considerable dèficit de finançament, sinó que, a més, no acompleix amb l’establert a l’Estatut d’Autonomia.

En efecte, a la darrera modificació de l’Estatut (2007) es deixa prou clar que el Govern espanyol ha de fer possible que la inversió de l’Estat sigui establerta atenent la inversió mitjana per càpita efectuada a les comunitats autònomes de règim comú, determinada d’acord amb la normativa estatal. El compromís de l’Estat era de realitzar una sèrie d’inversions públiques a les Illes Balears per valor de 2.800 milions d’euros en el termini màxim de 7 anys (2008-2014), mentre no resti aprovat per les Corts Espanyoles el nou Règim Especial de Balears (REB).

El nou REB no està encara ratificat per les institucions estatals, però alhora queda palès que l’Executiu de Mariano Rajoy tampoc ha acomplert el que preveu i estableix l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, el qual, cal recordar, és una Llei Orgànica.

Més per Menorca ja havia fet al·lusió amb anterioritat sobre aquest tema, però ha vist com el temps passa i les Illes segueixen amb la més absoluta desconsideració per part de l’Estat espanyol. A pesar de tot, l’Informe 112/2016 de la Sindicatura de Comptes també ho deixa clar i llampant:

“L'Estat hauria d'haver signat convenis amb la CAIB i Consells Insulars (o executat directament) per import de 2.800 milions en el període 2008-2014. Malgrat que aquesta és la xifra que figura a la part expositiva dels diferents convenis, la quantitat realment emparada per convenis és de 859’5 milions d'euros, i es van transferir efectivament a la comunitat fons per valor de 359,7 "

O sigui, que el compromís estatuari de l’Estat amb les nostres illes havia de ser de 2.800 milions d’euros en inversió pública (transports, ports, medi ambient, ferrocarrils, carreteres, obres hidràuliques, protecció del litoral, costes i platges, parcs naturals i infraestructures turístiques…) mentre les Illes no disposassin del nou REB. La mesura forma part de la Disposició transitòria novena de l’Estatut, pel que fa a inversions de l’Estat. Era un mandat legal que el Govern espanyol no compleix des de la seva aprovació. La CAIB havia de proposar al Ministeri d’Economia i Hisenda els convenis per a la inversió i seria la Comissió Mixta d’Economia del Ministeri l’encarregada del seguiment de l’execució.

Dels 2.800 milions establerts, tan sols 859 s’han convertir en projectes inversors, però el Govern espanyol només s’ha pagat 359.

És arran d’aquest maltractament financer de l’Estat, que el portaveu de Més per Menorca al Parlament, Nel Martí, pregunta a l’Executiu de Francina Armengol quines actuacions es duran a terme perquè el Govern de l’Estat complesqui amb el que està previst a l’Estatut d’Autonomia pel que fa a les inversions a les Illes Balears.

 

 

Notícies relacionades

La Llei Reserva de Biosfera que aprovarà el Parlament serà la mateixa que va sortir del Consell

Més per Menorca ha aconseguit que es mantingui la possibilitat de limitar l’entrada de cotxes aquest mateix estiu

Més per Menorca aconsegueix 50.000 euros ‘extra’ per a la Cambra de Comerç

Els menorquinistes seguiran negociant per agilitzar l’arribada de la subvenció a la entitat, fundada el 1906