L'Ajuntament de Maó retira cinc plaques franquistes del Ministerio de la Vivienda

Després de quaranta-cinc anys de la mort del dictador, aquestes plaques no tan sols eren una il·legalitat, sinó que representaven una infracció moral per a la memòria de les persones que van patir la repressió de la dictadura i per a tota la ciutadania

23/07/2020

En compliment de la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtic de les Illes Balears, operaris de la brigada municipal de l’Ajuntament de Maó han retirat recentment cinc plaques franquistes del Ministerio de la Vivienda, que estaven situades als carrers de Sant Esteve i Miquel de Verí.

El regidor d’Ara Maó, Toni Carrillos, ha assenyalat que “després de quaranta-cinc anys de la mort del dictador, aquestes plaques no tan sols eren una il·legalitat, sinó que representaven una infracció moral, no solament per a la memòria de les persones que van patir la repressió de la dictadura, sinó també per al conjunt de la ciutadania”.

Cal recordar que la citada llei ordena “retirar mencions, vestigis i símbols franquistes que puguin existir” i prohibeix “l’exhibició pública d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions adossats a edificis públics o situats en la via pública”.

Les plaques que s’han retirat es conservaran al Museu de Menorca i a l’Arxiu Municipal.

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE