Oberta la convocatòria d'ajuts per a estudis i investigacions a la Reserva de Biosfera de Menorca

La convocatòria té com a objectiu donar suport econòmic a les activitats que contribueixen a millorar el coneixement de la Reserva de Biosfera de Menorca per mitjà d'investigacions de tipus ambiental

24/06/2020

L'Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca ha obert la convocatòria anual per a la realització d'estudis i investigacions ambientals a la Reserva de Biosfera de Menorca. Aquests ajuts es concedeixen a projectes de recerca que contribueixin a millorar el coneixement científic de la Reserva de Biosfera de Menorca. L'objectiu principal de les beques és servir de suport en els treballs de conservació, recuperació i gestió del medi natural.

 

Termini i quantia dels ajuts

La convocatòria d'ajuts es va publicar el dia 18 de juny de 2020 al Butlletí Oficial de les Illes Balears, així, les persones, agrupacions o entitats interessades en presentar projectes d'investigació a Menorca podran sol·licitar l'ajuda en un termini de 30 dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació al BOIB. Per tant, la data límit per presentar sol·licituds serà el pròxim dia 18 de juliol de 2020.

La convocatòria preveu una partida total de 25.000 euros a repartir entre els projectes acceptats. L'import màxim de l'ajuda a cada projecte no pot ser superior a 5.000 euros, de manera que es podran concedir un mínim de cinc projectes d'investigació.

 

Línies d'investigació prioritàries

Els projectes que es presentin han d'estar relacionats amb la temàtica ambiental, encara que en la convocatòria s'estableixen una sèrie de línies prioritàries d'estudi d'acord amb les necessitats específiques previstes al Pla d'Acció de la Reserva de Biosfera de Menorca. Els projectes que s'ajustin a aquestes línies d'investigació tindran una valoració addicional. Els camps prioritaris per a la convocatòria d'aquest any 2020 són els següents:

    • Estudis i treballs que contribueixin a millorar el coneixement de la biodiversitat present a la Reserva de Biosfera de Menorca, així com la seva relació amb el món rural.

    • Millorar el coneixement de les masses d'aigua superficials i subterrànies.

    • Economia circular, ecologia urbana i vectors ambientals.

Un cop complert el termini de presentació dels projectes, una comissió avaluadora resoldrà la concessió dels ajuts, i els beneficiaris disposaran d'un termini màxim d'un any per realitzar el projecte.

Les sol·licituds s'han de formalitzar mitjançant el model normalitzat "Annex 1" de les bases de la convocatòria descarregable a la seu electrònica del Consell Insular. La presentació de les sol·licituds podrà fer-se de forma telemàtica o presencial, segons el que estableix la llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit