Afegim una nova impugnació al Decret Llei 8/2020 perquè modifica la finalitat de l'ITS

La Mesa rebutja aquesta i l'anterior, però seguim lluitant i hem demanat al president del Parlament que encomani un informe als serveis jurídics per tal que dimarts no es sotmeti a votació una norma contrària a l'Estatut d'Autonomia

27/05/2020

Més per Menorca hem afegit una altra impugnació al Decret Llei 8/2020 de mesures urgents i extraordinàries després que la setmana passada ja vam advertir a la Mesa que l’esmentat decret modifica diverses lleis de pressupostos, cosa que no permet l’article 49 de l’Estatut d’Autonomia. 

Ara, i després d’analitzar amb més profunditat el text, hi hem troba una altra errada jurídica: l’Estatut d’Autonomia assenyala que totes aquelles matèries que el mateix Estatut diu que s’han de regular mitjançant una llei del Parlament (com l’Impost de Turisme Sostenible –que és un tribut autonòmic) no es poden veure ‘afectades’ pels decrets llei. En canvi, el Decret Llei 8/2020 modifica un element essencial de l’ITS: el seu caràcter finalista. 

Al respecte, el diputat Josep Castells ha explicat que l’esmentat Decret, que s’ha de sotmetre a validació, “destina la recaptació de l’impost que s’havia de dirigir a inversions mediambientals i de diversificació econòmica, a finançar despeses i inversions inconcretes que decidirà el Govern”, de manera que modifica la finalitat de l’ITS que n’és “la característica diferencial bàsica i fonamental.”

Castells argumenta en l'escrit que hi ha “abundant jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre l’abast i els límits dels decrets llei a l’hora de modificar els aspectes essencials dels impostos, i el TC veta fer-ho a través de decrets llei”.

Justament per això, Més per Menorca consideram que aquest canvi de finalitat no es pot dur a terme via decret llei i hem demanat, a través del Grup Mixt, un informe als lletrats del Parlament sobre la responsabilitat en la qual incorrerien els nostres diputats si validen aquest text contrari a l’Estatut d’Auntomia. A la vegada també hem proposat que el Consell Consultiu emeti un dictamen per esclarir si el Decret 8/2020 s’ajusta a la legalitat. 

ACTUALITZACIÓ (dijous 28 de maig)

Malgrat tot, la Mesa del Parlament ha rebutjat la doble impugnació argumentant que "només el Ple pot decidir si un Decret Llei s'ajusta o no a l'Estatut" i en permet la seva tramitació parlamentària. La junta de portaveus ha conclòs que la Mesa no te potestat per entrar en el fons de la qüestió i que ha de ser la càmera qui resolgui. Castells ha lamentat aquesta decisió i h demanat al President que encomani un informe als serveis jurídics sobre la qüestió. "Així, el Ple podrà decidir amb coneixement de causa", ha explicat el diputat.

Notícies relacionades

L’aprovació de la Llei Menorca Reserva de Biosfera és un èxit i una fita històrica

Cal recordar que no hi hauria hagut llei si no fos perquè Més per Menorca es va plantar el mes d’abril

La Llei Reserva de Biosfera que aprovarà el Parlament serà la mateixa que va sortir del Consell

Més per Menorca ha aconseguit que es mantingui la possibilitat de limitar l’entrada de cotxes aquest mateix estiu