200.000€ en ajuts destinats al Patrimoni Històric de Menorca

El Departament de Cultura, dirigit pel conseller Miquel Àngel Maria, llença la convocatòria d'ajuts per a la investigació, conservació i difusió del Patrimoni Històric

16/05/2020

El Butlletí Oficial de les Illes Balears ha fet pública, d’acord amb el Decret de Presidència núm. 103, de data 4.5.2020 del Consell Insular de Menorca Insular de Menorca, l'aprovació de les bases que regeixen la concessió d’ajuts a accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric de Menorca de la convocatòria 2020.

D’aquesta manera, el Departament de Cultura preveu una inversió total de 200.000 euros a través d’una convocatòria que estableix cinc línies d’ajuts:

1. Restauració de béns del patrimoni històric.

2. Intervencions arqueològiques i paleontològiques.

3. Investigacions de tipus històric, arqueològic i paleontològic.

4. Publicacions científiques.

5. Jornades i activitats de difusió.

El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o del final de l'estat d'alarma.

El Pla Estratègic de Subvencions del Pressupost general de la institució insular per a l'exercici 2020 preveu els següents Objectius generals del Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports en l'àmbit del patrimoni històric:

 - Aconseguir la declaració de la Cultura Talaiòtica de Menorca com a patrimoni mundial per part de la UNESCO.

- Protegir i salvaguardar el patrimoni històric.

- Conservar i restaurar el patrimoni històric per llegar-lo en les millores condicions a les generacions futures.

- Aprofundir en el coneixement existent sobre el patrimoni històric a través del foment de la investigació.

- Difondre el coneixement existent sobre el patrimoni històric a través de la realització de publicacions científiques i trobades divulgatives.

I els objectius específics que preveu són donar suport econòmic a les activitats que signifiquin ampliar i millorar el coneixement i la salvaguarda del patrimoni històric a partir d'intervencions arqueològiques i paleontològiques, investigacions de tipus històric, restauració de béns, difusió i debat, tenint present que ajudin a completar l'expedient de la candidatura Menorca Talaiòtica a patrimoni mundial.

Cal recordar que el termini previst d'execució d'aquestes accions és pluriennal (anys 2020-2021) i que el termini de justificació dels ajuts concedits a la convocatòria d'ajuts a accions per millorar el coneixement, la salvaguarda i la difusió del patrimoni històric de Menorca de l'any 2019 finalitza el 29 de juny de 2020.

Els imports màxims per sol·licitud i convocatòria seran de:

- Línia 1. Restauracions: 10.000 euros.

- Línia 2. Intervencions: 14.000 euros.

- Línia 3. Investigacions: es concediran fins a cinc ajuts per un import màxim de 5.000 euros cada un.

- Línia 4. Publicacions: 6.000 euros per a publicacions monogràfiques o reculls d'articles i 1.500 euros per articles en revistes científiques.

- Línia 5. Jornades i activitats de difusió: 5.000 euros (es concediran un màxim de quatre ajuts).

 

Per a més informació podeu consultar el web del CIMe.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit