Engegam una enquesta per conèixer les necessitats de les i els joves de Menorca

El Departament de Joventut, dirigit pel conseller Miquel Àngel Maria de Més per Menorca, vol escoltar les i els joves en relació a la seva situació a partir de la crisi sanitària, social i econòmica

29/04/2020

El Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports del Consell Insular de Menorca llança una enquesta per conèixer com afecta a la gent jove menorquina la crisi generada per la COVID-19. Volem detectar les teves necessitat amb la finalitat de posar en marxa mesures concretes per fer front al desafiament en aquest temps d’excepció.

La situació actual afectarà a molts col·lectius, però especialment a les i els joves. És un sector de la societat que, ja abans de la crisi del COVID-19, es trobava moltes dificultats per independitzar-se, d’accedir al món laboral o de tenir accés a la universitat o estudis superiors. Amb aquesta nova situació, tots aquests aspectes s’han vist agreujats.

A partir d’aquesta iniciativa, des del departament que coordina el nostre conseller, vol tenir una fotografia més àmplia de la situació que, aquesta crisi, ha provocat entre el col·lectiu jove de Menorca.

Des del Departament de Joventut del Consell Insular de Menorca i dels diferents ajuntaments de l’illa ja s’està treballant per elaborar un pla d’acció que doni resposta la complicada situació que viu i viuran les i els joves, i que ha de centrar-se en donar recursos a la joventut de Menorca perquè pugui seguir amb el seu projecte de vida.

L’enquesta podrà ser resposta per qualsevol jove de Menorca que tengui entre 14 i 30 anys, el termini és fins el dia 15 de maig de 2020.

ENQUESTA

Notícies relacionades

Les Illes Balears cap al residu zero

Presentació de l’estudi “Les Illes Balears cap al Residu Zero. Situació actual i indicadors per a la transició”

El Consell prepara una ordenança que garanteixi l'ús eficient d'aigua a tots els municipis de l'illa

El nou reglament per a l'ús racional i eficient de l'aigua contemplarà el seu cicle integral, penalitzarà l'ús excessiu i establirà una estructura de preus socialment justa