S’agilitzen les ajudes autonòmiques per al lloguer d’habitatges dels anys 2018 i 2019

Les comprovacions administratives es faran amb posterioritat a la concessió de l’ajuda

09/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL CONVOCATÒRIA 2018]
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL CONVOCATÒRIA 2019]

Nota: Mitjançant diferents resolucions del conseller de Mobilitat i Habitatge ja s'han aprovat set concessions parcials de les ajudes per al lloguer d'habitatges durant l’any 2019, de la qual se n'han beneficiat un total de 3.217 usuaris i amb una quantitat total de 6,1 milions d'euros. Aquestes resolucions daten del 30 d'abril, del 8 de maig, del 19 de maig, del 22 de maig, del 29 de maig, del 5 de juny i del 23 de juny.

La concessió de les ajudes de les convocatòries d’ajudes autonòmiques per al lloguer d’habitatges corresponents als anys 2018 i 2019 es troben actualment en tramitació i ja han acabat el terminis de presentació de sol·licituds corresponents.

Mitjançant aquestes resolucions, doncs, es modifiquen les convocatòries d’aquestes ajudes per permetre que es puguin concedir de forma immediata, sense necessitat d’una prèvia fiscalització, control o comprovació, donat que aquestes tasques administratives s’han de fer amb posterioritat al pagament. La resolució de concessió queda condicionada al compliment de tots els requisits i les obligacions exigibles.

Aquesta mesura es fa a l’empara de:

  • El Reial Decret llei 11/2020, que preveu que la verificació dels requisits que han de complir els beneficiaris de qualsevol ajuda per al lloguer del Pla Estatal d’Habitatge 2018-2020 pugui realitzar-se amb posterioritat a la resolució de la concessió de l’ajuda.

  • El Decret llei 6/2020, que insta al conseller d’Habitatge a agilitzar la tramitació i pagament dels ajuts de lloguer actualment en tramitació, corresponents a les convocatòries dels anys 2018 i 2019.

A més, es dona el cas que la quantitat assignada a la convocatòria del 2018 és suficient per atendre el conjunt de totes les sol·licituds presentades.

Per altra banda, mitjançant resolució de la consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors de 28 d'abril s'ha incrementat la partida destinada a subvencions en matèria d'habitatge per al 2020, que ha passat de 2,57 a 11,84 milions d'euros. Si vols consultar la convocatòria d'ajudes autonòmiques per al lloguer d'habitatges del 2020, pots fer-ho aquí.

 

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.