Informam sobre la gestió dels residus domèstics per a les llars amb persones aïllades

El Consorci de Residus i Energia, liderat per Maite Salord, fa públiques una sèrie d'instruccions per minimitzar els riscos de contagi pel COVID19

23/03/2020

El Consorci de Residus i Energia de Menorca, liderat per Maite Salord, ha informat, seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat, de les precaucions a seguir en relació a la gestió dels residus domèstics en habitatges on hi hagi persones aïllades o en quarantena a causa d’una possible infecció pel coronavirus COVID-19. Aquestes instruccions hauran de seguir-se a fi de minimitzar els riscos per a la resta de ciutadans i per als treballadors dels serveis de recollida, transport i tractament de residus.

En cas d'una possible infecció, els residus i el material d'un sol ús generats pel pacient o per les persones que hi estiguin en contacte directe, com ara guants, mascaretes, mocadors o qualsevol altre residu, s'hauran de dipositar en una bossa de tancament hermètic dins la bossa de rebuig, que també s’haurà de tancar hermèticament. Aquests residus es llançaran en els contenidors de rebuig. En cap cas es dipositaran en els contenidors de recollida selectiva de paper-cartó, envasos lleugers o vidre.

La informació completa ja ha estat facilitada a les empreses que gestionen els diversos serveis de recollida, transport i tractament de residus de l’illa de Menorca, així com als propis ajuntaments. Aquesta es troba també disponible al següent enllaç:

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/transicion-ecologica/Paginas/2020/130320-covid.aspx

Notícies relacionades

MxMe demana mesures de protecció per a fisioterapeutes a través de Vicenç Vidal

Donam suport a les peticions d’aquest sector i al de logopedes, òptics-optometristes, podòlegs, terapeutes ocupacionals i de dietètica i nutrició, que exigeixen poder tancar i acollir-se als ajuts

Demanam que es reprengui el control parlamentari al Govern via telemàtica

Els grups polítics són la veu de la ciutadania, que té moltes ganes d’aportar el seu punt de vista en aquesta crisi