L'educació en la Menorca de 2025

Pilar Arguimbau Sintes

22/05/2017
Professora d'anglès Professora d'anglès

L'Educació és l'eina bàsica per formar ciutadans i ciutadanes lliures i responsables. Cada euro que s'inverteix en educació s'inverteix en futur i en prevenció de problemàtiques socials, perquè, de fet, l’educació genera oportunitats socials i genera benestar.

Menorca sempre ha tingut una actuació capdavantera en molts àmbits vinculats a l’educació. En els propers anys un dels grans reptes que haurem d'afrontar és el de l’actualització metodològica dins els centres educatius. Les aportacions de mestres i pedagogs, o bé les del Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca, i la feina de col·lectius com Edu 21 i Illes per un Pacte ha fet que des de ja fa uns anys s'analitzi i revisi el nostra sistema educatiu, i s'hagin detectat mancances importants, tant pedagògiques com de recursos.

Els fillets han de ser centre del procés d’aprenentatge. Cadascun d'ells és diferent i està dotat de capacitats singulars. L'educació ha de partir d'aquesta realitat per permetre que tots  desenvolupin les seves potencialitats. Per això, cal una atenció específica a la diversitat dins les escoles juntament amb acompanyament dels nouvinguts, la dotació de recursos i la baixada de ràtios a tots els nivells educatius.

Dins aquest procés, el paper de la llengua a l'escola és fonamental. Més per Menorca creu que el català ha de ser la llengua vehicular dins les aules, com a element d'integració i de cohesió social. Pensam que la llengua ha de tenir un paper transversal i fonamental per cohesionar i per guardar els drets lingüístics. La llengua és identitat, és país, és cultura, és història, és eina de comunicació i d’integració. En aquest sentit, volem una Menorca on la llengua catalana sigui l'element cohesiu en un context de diversitat lingüística i cultural. Dins aquest canvi educatiu hem d'assegurar també la provisió de professorat motivat i competent. La millora de la formació dels docents serà també un dels reptes de la nostra política educativa.

També  hem de tenir en compte l'estabilitat de les plantilles i amb això hem de parlar d'autonomia de centres. Aquests han d’adaptar-se al seu entorn.  Els equips directius i els claustres han de poder organitzar les activitats de la forma més adequada per assolir els objectius.

El sistema ha de ser exigent però a la vegada ha de confiar en els professionals, al mateix temps que potencia la implicació de les famílies a l’escola. S’ha retornar el paper fonamental dels pares i mares en la presa de decisions dels centres.

Des de fa dècades, Menorca és pionera en l'educació infantil. El compromís de les famílies i els educadors i professionals del sector, i el suport dels ajuntaments i del Consell Insular han estat la clau d'un model d'èxit, de referència també fora de Menorca. Els alarmants índex de pobresa infantil viscuts darrerament i les noves problemàtiques socials reclamen una passa més. Si volem assolir l'excel·lència educativa, també hem de treballar en l'educació dels més petits. Hem de construir unes polítiques socials d'infància avançades.

Altres aspectes complementaris que creim molt importants, i que volem impulsar, són per exemple, la Formació Professional. Amb la LOMQE, els recursos insuficients fan que sempre quedi en un segon terme. Així, veim fonamental millorar la formació professional per donar alternatives laborals als menorquins i per oferir uns professionals ben preparats per a les nostres empreses, la qual cosa contribuirà a la seva competitivitat.

Entenem que l’escola concertada que té un paper a tenir en compte per a la completa escolarització de la població. Des de Més per Menorca respectam el principi d’elecció de centre i treballarem perquè els resultats de l’escola concertada millorin.

Per altra banda, cal tenir una especial atenció a l'educació de persones adultes, perquè entenem que la formació és una procés que transcórrer al llarg de tota la vida. Per açò s’ha d’actualitzar i desenvolupar la Llei d’Adults i potenciar els punts més importants.

Tots aquests elements haurien d’inspirar una futura Llei Educativa balear que aprofiti al màxim les escletxes que ens deixa una legislació estatal que volem superar. L’assoliment d’aquesta llei ha de fer-se sobre les bases del Pacte Educatiu, o bé amb altres fórmules  de consens entre tots els sectors implicats en l’educació de les Illes Balears.

Etiquetes

Notícies relacionades

Cap al reconeixement de la insularitat per la Unió Europea

Emma Navarro, membre de l’Executiva de Més per Menorca

L’aigua ja no ens cau del cel: set punts per pensar la gestió hídrica a Menorca

Esteve Barceló, Secretari d'Organització de Més per Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit