Maite Salord: "La NTT contenia el perill de desvirtuar l’esperit del PTI"

La presidenta del Consell considera que el PTI marca el model insular a desenvolupar i el seu esperit no s’ha de canviar, si bé s’ha de revisar

23/03/2017
Camp de Menorca Camp de Menorca

Més per Menorca entén que el procediment que ha seguit l’equip del Govern insular per derogar parcialment la Norma Territorial Transitòria (NTT), en la sessió plenària del passat 20 de març, és una passa important de cara a estabilitzar i garantir la sostenibilitat i el criteri territorial establert a Pla Territorial Insular.

La NTT, instaurada pel PP, amagava intencionalitats constructores i per tant el risc de desvirtuar l’esperit del PTI. La NTT del PP contemplava una figura per a grans equipaments en sòl rústic i en zones de protecció, el que obria les portes a transfigurar la fisonomia actual de Menorca i, per tant, a desbaratar la finalitat respecte i sostenibilitat del territori.

El PTI s’impulsà l’any 2003 per a regular i ordenar el territori i els seus usos. Aquest mateix pla d’ordenació i control territorial preveu la seva revisió 10 anys després de la seva entrada en vigor. Per tant, corresponia a l’anterior Govern del PP, l’any 2013, iniciar la revisió del PTI. Tanmateix, no és açò el que va fer. El PP va cercar una manera més ràpida i àgil per intentar alliberar determinats articles del PTI i, així, permetre i ampliar els usos urbanístics al camp, entre altres coses. Va iniciar i aprovar la NTT amb la clara intenció de flexibilitzar determinats aspectes normatius per obrir el sòl rústic a una més ampla permissivitat constructora o urbanística.

Des de Més per Menorca, entenem que un gran nombre de menorquins no volien açò. Entenem que una gran majoria de ciutadans d’aquesta illa volen salvaguardar el territori de les urpes especuladores i de la connivència del PP. I entenem que els canvis donats en els governs el maig de 2015 expressaven, en bona part, aquesta sensibilitat pel paisatge i el territori (no al projecte sobredimensionat de la carreteta i no a una Norma amb intencionalitat).

Coherents amb la voluntat electoral i amb els programes polítics, es va treballar per tancar la porta a una NTT que podria trabucar tots aquests valors mediambientals i, alhora, contraris a una terra classificada Reserva de Biosfera. Per açò, el Govern balear va treure un Decret Llei de mesures urbanístiques que va aturar les opcions de permetre grans equipaments en sòl rústic; i des del Consell s’inicià el procediment per derogar parcialment la NTT i frenar així les voluntats obscures de l’anterior executiu del PP.

Més per Menorca, ben d’acord amb l’acció del Govern insular, creu que la qüestió no és regular Menorca amb una Norma Territorial, sinó amb la corresponent revisió del PTI. El mateix Pla ja preveu la revisió. Es tracta, per tant, de fixar el control sobre el territori i garantir la finalitat primera del PTI, la revisió del qual l’havia de dur a terme el govern del PP, i no ho va fer. Per què?

És evident que amb els anys certes coses poden ser susceptibles de ser adaptades. D’aquí la importància d’examinar de nou el contingut, sense alterar l’esperit inicial del PTI, per adaptar-lo, si s’escau, a la realitat econòmica i social canviant. També cal entendre que la revisió del PTI ha de ser un procés participatiu on els agents i sectors socioeconòmics hi facin la seva aportació. Un debat obert per conèixer tots els parers, cercant consolidar un model econòmic i turístic diferenciat d’altres destinacions.

És per tot açò que Més per Menorca es congratula de la feina duita a terme per part de la presidenta Maite Salord i de l’equip de Govern insular. El futur de Menorca s’ha de construir amb el que la gent vol i sent, no amb la dels interessos particulars i privats. I aquest, entenem, era el missatge que ens va deixa a les urnes la ciutadania de Menorca.

Notícies relacionades

Més per Menorca proposa reduir el nombre de places turístiques

El partit menorquinista demana al Consell Insular la creació de la borsa de places i condicionar l’expedició de cada nova llicència a la desactivació de dues places existents

Més per Menorca demana limitar la massificació nàutica a la mar

Els consellers menorquinistes proposen al Consell Insular l’elaboració del Pla director sectorial d’Ordenació del Litoral de Menorca

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit