Proposam que el Parlament traslladi a la UE els problemes de la insularitat

Josep Castells: «Hi ha molts temes que afecten el dia a dia nostres ciutadans -moviments de passatgers o mercaderies, per exemple- que depenen d’Europa»

22/01/2020

El Grup Mixt (format per Més per Menorca i Gent per Formentera) ha sol·licitat a la Mesa que acordi la participació del Parlament en un projecte pilot de la Unió Europea pel qual diferents parlaments autonòmics poden organitzar una jornada participativa i fer arribar a la UE els temes dels seus territoris que són més greus i que estan vinculats a la política europea. Es tracta del projecte titulat 'L’aportació dels debats polítics als parlaments regionals', organitzat per la Conferència d’Assemblees Legislatives Regionals d’Europa (CALRE), en cooperació amb el Comitè Europeu de les Regions (CDR).

El Parlament hauria de comunicar l’interès en participar-hi abans d’aquest divendres, el que li permetria tenir més incidència en la preparació del programa de treball anual de la Comissió Europea.

Segons que ha recordat el portaveu del Grup Mixt i diputat de Més per Menorca, Josep Castells, la participació és molt important atesa la gran dependència que tenen de les polítiques europees alguns punts claus de l’agenda política de les Balears: «Hi ha molts temes que afecten el dia a dia nostres ciutadans -moviments de passatgers o mercaderies, per exemple- que depenen d’Europa. Si no hi participam, des de la UE es pot interpretar que els ciutadans de les Illes no estam interessats en aquestes qüestions i les nostres reivindicacions poden no ser ateses».

Concretament, tots els aspectes vinculats a les compensacions a la insularitat són fortament dependents de les directrius europees, tant pel que fa al moviment de persones com de mercaderies. Igualment, aspectes tant rellevants de la política balear com les polítiques de protecció del medi ambient i de potenciació de les energies renovables són objecte d’atenció prioritària per a les polítiques europees.

Per tot plegat, el Grup Mixt considera necessària la participació del Parlament en aquest projecte. En aquest sentit, Castells ha afegit: «No sabem si la Unió Europea ens farà cas, però si no hi som, de ben segur que les nostres peticions no seran escoltades».

Notícies relacionades

MxMe proposa una llei perquè no es puguin repetir casos com el de les obres de Fornells

Els menorquinistes també volen frenar la massificació nàutica limitant la capacitat de decisió de Ports IB i que Consell i ajuntaments, amb més sensibilitat, tenguin ‘la darrera paraula’

MxMe encalenteix motors abans del debat de la llei per regular els preus del lloguer

Castells torna a demanar a la presidenta per les polítiques d’habitatge