Ciutadella ja disposa del seu catàleg de camins rurals gràcies al compromís del PSM-Més per Menorca

Maite Salord va assistir a la presentació per agrair l'empenta de les persones implicades en el projecte

05/12/2019

Ciutadella és el primer municipi en disposar d’un catàleg de camins rurals, un inventari que es fruit del compromís del PSM-Més per Menorca i de l’alcaldessa Joana Gomila.

Es tracta d’un document informatiu que recull les conclusions dels treballs d’investigació i de recerca sobre la situació dels camins públics i privats del terme municipal respecte a la titularitat pública, l’interès patrimonial o senderista. Aquest catàleg ve a actualitzar i a completar un document anterior, l’Inventari municipal de bens i drets, que incloïa, entre d’altres, un llistat de camins rurals i una fitxa de cadascun dels camins.

El nou redactat incorpora, però, tots els aspectes que la normativa de la Llei de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca estableix que han de tenir els inventaris de bens municipals, com pot ser la justificació tècnica i fonts documentals o uns plànols o mapes actualitzats, entre d’altres aspectes. Es tracta, a més, d’un catàleg que no està concebut com un document definitiu ni fix, sinó que és obert a modificacions.

Així, sota el títol de ‘Catàleg municipal de camins rurals de Ciutadella de Menorca’, el document inclou un llistat de 93 camins rurals, amb una longitud total de 220,408 quilòmetres. Dels 93 camins, 52 es consideren de titularitat municipal clara, 9 són de titularitat municipal dubtosa i es recomana seguir-los investigant, 8 són públics però propietat d’altres administracions i, finalment, hi ha 24 camins que no disposen d’indicis de titularitat pública i, per tant, es consideren privats.

La vicepresidenta, Maite Salord, va assitir a la presentació per agrair l'empenta i el compromís de les persones implicades en el projecte. 

Etiquetes

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE