El Pressuposts per a 2020 de les àrees que gestionam al Consell

Incrementam les partides amb l'objectiu d'aconseguir la Menorca que volem

05/12/2019

Medi ambient i Reserva de Biosfera
Per a l’exercici 2020 es preveuen millores substancials en els contractes de recollida i transport de residus, mitjançant el Consorci de Residus i Energia de Menorca, fet pel qual l’aportació anual passa de 220.000,00€ a 275.000,00 €, . Així mateix, el contracte de neteja del litoral, passa d’una aportació anual de 788.921.18 € a 1.076.715,30 €, i es recupera, així, el pressupost que es va retallar el 2012, conscients que la gestió del litoral és clau en una illa reserva de biosfera.

Prenen especial rellevància les actuacions derivades de l’Estratègia Menorca 2030, com a full de ruta per a la descarbonització del sistema energètic de l’illa, i dins aquest marc s’impulsaran diversos projectes d’energies renovables d’iniciativa pròpia, com ara el projecte pèrgoles fotovoltaiques a
aparcaments públics
, amb una aportació del consell insular i ajuntaments de 1.541.347,44 € o les redaccions dels projectes de repotenciació del parc eòlic de Milà i planta de biogàs, amb un costos estimats de 232.000,00 € i 90.000,00 € respectivament; a més de l’obertura de l’Oficina Tècnica d’impuls de l’Estratègia 2030, que compta amb una aportació de 100.000 € del Govern de les Illes Balears i 45.000,00 € propis.

Altres inversions significatives són l’execució de la via perimetral del tram 1 del Camí de Cavalls, pressupostat en 150.000,00 € i l’obertura de les Coves de Cala Blanca, amb un cost estimat de 470.650,78 €, així com les derivades del Pla Director Arquitectònic del Llatzeret, amb una dotació de
290.000,00 €.

La redacció de la Llei de Reserva de Biosfera permetrà seguir desenvolupant el Pla d’Acció de la Reserva de la Biosfera 2019-2025, que compta amb una previsió per al 2020 de 120.000,00 €.

Mobilitat
El Servei de Transports licitarà les noves concessions de transport regular de viatgers per carretera reservant per a això 1.750.000 euros. El servei disposarà de dues partides per continuar amb les millores de les parades i millores a l'estació d'autobusos de Maó de 185.000 i 40.000 euros, i se
seguirà treballant per dotar Ciutadella d'una estació d'autobusos amb una partida de 200.000 euros. Per altra banda, es continuarà amb el servei de transport de Jaleo Bus amb 175.000 euros i amb el servei de Bus Nit amb 65.000 euros.

Amb la nova adjudicació del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles pels propers 5 anys es garanteix el servei amb les millores incorporades en el nou contracte que repercutiran en el servei i els usuaris, amb una partida de 628.660 €.

En relació a les actuacions de millora de la xarxa viària, se seguirà amb les inversions de millora de les carreteres i camins, continuant amb la reforma de la Me-1, a més del reforç de ferm de la carretera Me-16 Plans d’Alaior- Rotonda Son Trèmol, la creació d’una rotonda a la Me-12 a l’entrada de Sant Climent (263.000€), la millora de la intersecció de la Me-6 amb el polígon de Sant Lluís amb la creació d’una rotonda (690.000€), i la millora del tram urbà de la carretera Me-2 al seu pas per Es Castell.

També es crearà el Pla d’inversions en xarxa carril bici interurbà, on es preveu la creació del carril bici del tram de la Ronda de Maó que pertany al Consell Insular.

Cultura, Educacio, Joventut i Esports
En l'àrea de Patrimoni, el Consell Insular té previst invertir 360.000 euros en la promoció i continuació dels treballs del nou expedient de la candidatura Menorca Talaiòtica, una inversió que compta amb l’aportació de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat del Govern de les Illes Balears. Els ajuts destinats a la investigació i conservació són també indispensables per refermar l’estratègia insular per aconseguir que Menorca sigui un lloc de referència en protecció, conservació, investigació i difusió del patrimoni històric. D’aquesta manera, el Pla de Gestió del Patrimoni Històric de Menorca compta amb una partida específica per a inversions programades, amb 105.000 euros.

S’incrementa també la partida per a estudis i treballs tècnics amb 24.000 euros, així com la inversió per congressos i trobades científiques, amb 60.000 euros.

La música és també un pilar fonamental amb l’increment de les aportacions a Joventuts Musicals de l’illa, amb 46.700 euros, o amb la premissa de seguir donant estabilitat a l’OCIM perquè sigui l’orquestra professional de referència a la nostra illa. L’impuls de la Fundació Ciutadella Cultura i el Pla de Foment de les Arts Escèniques, amb una inversió de 51.000 i 30.000 euros respectivament, són també prioritats d’aquest programa.

La inversió per al total del servei de Patrimoni documental i biblioteques augmenta en un 7,66%. Es manté el Pla de suport a autors literaris menorquins i l’aportació per a les fires del llibre. El programa per a la promoció de la lectura passa de 15.000 a 20.000 euros. També s’incrementa la partida destinada a estudis i treballs tècnics, amb 69.047 euros.

Pel que fa a Joventut, destinam 30.000€ per consolidar al projecte “Un estiu per créixer”, amb la implicació dels 8 ajuntaments, que tan bona acollida ha tingut.

D’Educació, hem augmentat 10.000€ per beques per estudis fora de Menorca.

Finalment, a Esports, cal destacar l’augment de 40.000€ pel programa per a la promoció de l’activitat física i salut “Menorca Borina”.

Notícies relacionades

Més per Menorca demana limitar el preu del lloguer

Els menorquinistes avisen que les mesures del PP no funcionen i que els preus no aturen d'apujar

Més per Menorca demana al Consell que torni a posar en marxa el servei de bus a espais naturals

Els menorquinistes recorden a Vilafranca que només hi queden 54 dies per a l’estiu i que “no està fent res per reduir l’impacte de la massificació turística”

European Free Alliance

Cartellera

  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra
  • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit