El PSM-Més per Menorca de Ciutadella impulsa uns pressupostos realistes i d’un marcat caire social

L'Ajuntament ha aconseguit reduir el nivell d’endeutament a nivells molt baixos

15/11/2019

L’Ajuntament de Ciutadella ha presentat un pressupost per al 2020 que es manté en la línia dels darrers anys i se situa en 34.373.493,83€, el que suposa un increment en un 1,21% (410.547,63€) respecte a l’exercici anterior.

Des del PSM-Més per Menorca s’han prioritzat projectes que tenen com a element principal el benestar de les persones i el recolzament del teixit associatiu i les entitats com elements dinamitzadors de la ciutat, així com les inversions en matèria educativa, programes d’atenció social i d’ocupabilitat, una línia impulsada des de PSM-Més per Menorca a través de l’alcaldessa Joana Gomila i del regidor de Serveis Econòmics, Jose López.

Cal destacar, igualment, que l’Ajuntament de Ciutadella ha aconseguit reduir el nivell d’endeutament a nivells molt baixos, i que  la previsió per al 2020 és que aquest exercici es tanqui amb un nivell d’endeutament per sota dels 3 milions d’euros, el que representa menys d’un 10% sobre els ingressos. Des del PSM-Més per Menorca s’entén que aquests objectius són possibles gràcies a una línia pressupostària prudent en la previsió d’ingressos i realista en la de les despeses, amb una gestió responsable, transparent i basada en la proximitat i el diàleg amb la ciutadania i amb la resta d’administracions.

Així, cal destacar que el consistori invertirà més de 5 milions d’euros en una trentena de projectes i actuacions el finançament de les quals es farà mitjançant recursos propis o a través de fons provinents d’altres administracions. A més, al marge d’aquests projectes aprovats i que ja tenen el finançament assegurat, el Govern municipal segueix treballant en la redacció de nous projectes i per cercar el finançament necessari per poder-los atendre.

Etiquetes

Notícies relacionades

Nou sistema de telelectura a la xarxa d’aigua des Castell per a evitar el seu malbaratament

El nou sistema s'implantarà de la manera conjunta amb l'empresa Hidrobal, empresa concesionària del servei d'aigua al municipi, i permetrà disposar d’informació del consum d’aigua en temps real, així com millorar la gestió d'aquest recurs

Contracten cinc persones per fer tasques de suport als centres d’educació infantil de Ciutadella

Aquestes cinc persones ajudaran a les escoles infantils municipals durant aquest curs escolar en les tasques addicionals que s'han assignat als centres d'educació infantil a causa de l'aplicació de la LOMLOE