El Consell aprova els ajuts per pal·liar la crisi de la COVID-19 amb un import d'1,25 M€

Aquesta convocatòria està dividida en quatre línies: sector primari, sector industrial i artesanal, sector turístic i entitats del tercer sector.

09/06/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

El Consell Insular de Menorca ha obert aquesta convocatòria d’ajuts que tenen l’objectiu d’impulsar l’activitat econòmica de Menorca i mantenir el teixit productiu, social i associatiu en el context de crisi provocada per la COVID-19. Aquesta convocatòria té un import total d’1,25 milions d’euros i s’hi podran acollir aquelles empreses que, a causa de l’estat d’alarma es trobin en una situació de falta de liquiditat o amb uns resultats econòmics afectats, ajudant-les a atendre les despeses corrents. Aquesta convocatòria està dividida en quatre línies:

Sector primari. Import: 400.000€

 • S’hi poden acollir empreses o autònoms que o bé siguin titulars d’explotacions agràries i ramaderes, o bé del sector pesquer.

 • Els sol·licitants d'aquesta línia tindran un ajut fix individual de 2.000 € per explotació o sol·licitant del sector de la pesca professional.

Sector industrial i artesanal. Import: 400.000€

 • S’hi poden acollir els fabricants, productors i associacions o agrupacions empresarials o els artesans autònoms que estiguin donats d’alta únicament durant la temporada d’estiu i que, com a conseqüència de la crisi de la COVID-19, no estiguin donats d’alta dia 1 d’abril del 2020. També s’hi podran acollir les associacions empresarials, així com les agrupacions i confederacions d’aquestes d’àmbit insular de Menorca. No s’hi podran acollir les activitats de comerç, venda ambulant i restauració.

 • Els sol·licitants d'aquesta línia poden tenir un ajut fix individual màxim de 6.000 € segons el nombre de treballadors amb què comptin:

  • Autònom o 1 treballador assalariat: 2.000 €

  • De 2 a 5 treballadors assalariats: 4.000 €

  • 6 o més treballadors assalariats: 6.000 €

 • Les associacions o agrupacions empresarials tindran un ajut fix individual de 2.000 € per associació.

Sector turístic. Import: 350.000€

 • S’hi poden acollir els establiments, les empreses i les activitats turístiques, o bé les empreses comercialitzadores d’estades turístiques i d’habitatges turístiques que acreditin mantenir personal assalariat al llarg de tot l’any. Els sol·licitants d’aquests ajuts han de comptar, com a màxim, amb 4 treballadors. Els autònoms que estiguin donats d’alta únicament durant la temporada d’estiu i que, com a conseqüència de la crisi de la COVID-19, no estiguin donats d’alta dia 1 d’abril de 2020. Els establiments d’oferta de restauració no s’hi poden acollir.

 • Els sol·licitants d'aquesta línia poden tenir un ajut fix individual màxim de 2.00 0€ segons la singularitat de l'empresa o activitat:

  • Per a guies turístics en actiu: 700 €

  • Per autònoms o un treballador assalariat: 1500€

  • De 2 a 4 treballadors assalariats: 2.000 €

Tercer sector. Import: 200.000€

 • Es poden beneficiar d’aquesta línia les entitats culturals, esportives, juvenils, d’acompanyament, d’acció comunitària, ambiental, animalista, de cooperació i d’economia social sense ànim de lucre amb una antiguitat mínima d’un any i legalment constituïdes.

 • Les entitats que sol·licitin aquesta línia poden tenir un ajut fix individual màxim segons el nombre de treballadors:

  • Cap treballador assalariat: 500 €

  • Fins a 2 treballadors assalariats: 1.000 €

  • 3 o més treballadors assalariats: 1.500 €

Altres punts de la convocatòria

 • El termini de presentació de sol·licituds i justificació finalitzarà el 30 de setembre de 2020.

 • Es tracta d’una convocatòria de concessió directa i s’atorgaran els ajuts sol·licitats que compleixin els requisits, per rigorós ordre de registre d’entrada i fins que s’esgoti el crèdit disponible.

 • Despeses subvencionables: despeses corrents de les empreses i entitats (promoció, digitalització, despeses de plans de seguretat, material de seguretat sanitària, despeses de personal, lloguers, entre altres) davant la falta de liquiditat o pel fet que els resultats econòmics s'hagin vist afectats afectats com a conseqüència de l'estat d'alarma decretat a causa de la COVID-19.

 •  Les subvencions es faran efectives en el termini màxim de 60 dies des del moment que es comprovi que la justificació presentada s'ajusta als requisits exigits en les bases de la convocatòria.

 • Per a la justificació de despeses:

  • Es farà mitjançant una declaració formal si són inferiors a 3.000€

  • En cas que l'import de la subvenció sigui igual o superior a 3.000 €, el termini per justificar les despeses objecte de subvenció acaba un mes després de la data de publicació de la concessió en el BOIB.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit