El Govern obre una convocatòria de subvencions per als comerços de les Illes Balears

L’objectiu és fomentar-ne la modernització, la millora de la competitivitat i assegurar-ne la continuïtat en el context de la crisi de la COVID-19.

04/06/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

El Govern de les Illes Balears ha obert aquesta convocatòria per fomentar la modernització i la millora de la competitivitat de les petites empreses comercials detallistes i determinades empreses de serveis, així com la continuïtat dels establiments comercials i de determinats serveis considerats emblemàtics, amb especial atenció als establiments comercials i determinats serveis afectats per la crisi de la COVID-19.

 • Beneficiaris: titulars de petites empreses (menys de 50 treballadors i facturació inferior als 10 milions d’€ anuals) del sector del comerç detallista o de determinades empreses de serveis, amb establiment físic i seu social a les Illes Balears.

 • Import de la convocatòria: 1 milió d’euros.

 • Termini de presentació de sol·licituds: entre el 4 de juny i el 4 de juliol.

 • Termini de justificació de realització de les activitats subvencionades: 15 d’octubre.

 • Procediment: s’estableix el concurs mitjançant comparació. Per aquest motiu, s’estableixen uns criteris per al repartiment de punts.

Despeses subvencionables

 • Inversions per a la millora tecnològica encaminada a potenciar el comerç electrònic en establiments de venda presencial.

 • Inversions que impliquin un avenç cap a una economia baixa en carboni, la millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

 • Inversions per millorar l'accessibilitat i per eliminar barreres arquitectòniques.

 • Adquisició i instal·lació de l'equipament necessari per a la modernització de l'establiment o la millora de la seva imatge.

 • Obres i reformes en general que comportin la millora i modernització de l'establiment, i en especial les que siguin necessàries per adaptar els locals a les noves necessitats sorgides a causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 • Despeses corrents produïdes durant l’estat d’alarma als beneficiaris que hagin duit a terme alguna de les actuacions subvencionables dels punts anteriors d’un 10% del cost elegible dels projectes prevists en aquests punts, amb un màxim de 600€, sempre que s’hagin vist afectats per la crisi sanitària de la COVID-19.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit