S’allarguen les condicions dels ERTOs fins el 30 de juny

Resum del Reial Decret-llei 18/2020, de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

13/05/2020
[DESCARREGA EL DOCUMENT OFICIAL]

Aquest Reial Decret-llei desvincula la durada dels ERTOs a la vigència de l’estat d’alarma. D’aquesta manera, es seguiran considerant ERTOs de força major aquells ERTOs tramitats a conseqüència de la situació provocada per la COVID-19, és a dir, que s’emparin en l’article 22 del Reial Decret-llei 8/2020 mentres no puguin remprendre la seva activitat i, com a màxim, fins el 30 de juny, tot i que aquesta data es podrà prorrogar per acord del consell de ministres si les restriccions de l’activitat a causa de la situació sanitària persisteixen.

A més, les empreses que puguin anar recuperant la seva activitat parcialment i puguin anar incorporant part dels treballadors es consideran en situació de força major parcial fins el 30 de juny. Les empreses hauran d’anar comunicant al SEPE les variacions d’aquestes mesures que es vagin aplicant.

Als ERTOs per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció que s’iniciin entre el 13 de maig i el 30 de juny del 2020 els hi resultarà d’aplicació el que estableix l’article 23 del Reial Decret-llei 8/2020. Es podrà iniciar la tramitació d’aquests expedients mentres estigui vigent un ERTO per causa de força major tramitat a conseqüència de la situació provocada per la COVID-19.

 

Mesures de protecció als treballadors

 • Les mesures de protecció pels treballadors afectats per ERTOs (dret a rebre prestació contributiva encara que no compleixin amb el període de cotització mínim, no computar aquest període a efectes de consumir els períodes màxims de prestació) també s’allarguen fins el 30 de juny del 2020.

 • Les mesures de protecció de prestacions per als fixos discontinus previstes al Reial Decret-llei 8/2020 seran aplicables fins el 31 de desembre del 2020.

 • Els treballadors afectats pels ERTOs que fa referència aquesta norma tindran la consideració d’haver cotitzat a tots els efectes mentre duri aquesta situació.

 

Condicions apliables a les empreses que s’acullin a ERTOs

Les empreses que s’acullin a ERTOs es podran beneficiar de les següents exoneracions de les aportacions mensuals a la Seguretat Social:

 • Empreses de menys de 50 treballadors amb ERTO de força major: 100%

 • Empreses de més de 50 treballadors amb ERTO de força major: 75%

 • Empreses de menys de 50 treballadors amb ERTO de força major parcial, respecte de les persones que reinicin la seva activitat: 85% (maig 2020) i 70% (juny 2020)

 • Empreses de més de 50 treballadors amb ERTO de força major parcial, respecte de les persones que reinicin la seva activitat: 60% (maig 2020) i 45% (juny 2020)

 • Empreses de menys de 50 treballadors amb ERTO de força major parcial, respecte de les persones treballadores que continuin amb les seves activitats suspeses: 60% (maig 2020) i 45% (juny 2020)

 • Empreses de més de 50 treballadors amb ERTO de força major parcial, respecte de les persones treballadores que continuin amb les seves activitats suspeses: 45% (maig 2020) i 30% (juny 2020)

Ara bé, les empreses que tenguin el seu domicili fiscal a paradisos fiscals no podran acollir-se a ERTOs. A més, les empreses  de més de 50 treballadors que s’acullin a ERTOs no podran repartir dividends corresponent al 2020, excepte si abonen prèviament l’import que hagi estat exonerat.

 

Creació de la Comissió de Seguiment tripartita laboral

Aquesta norma també crea una Comissió de Seguiment tripartita laboral que es reunirà mensualment de forma ordinària i que serà convocada pel Ministeri de Treball amb l’objectiu de realitzar un seguiment de les mesures en l’àmbit laboral, a més de debatre mesures que proposin els seus integrants. Aquesta comissió estarà integrada, a més de pel Ministeri de Treball, els sindicats CCOO i UGT i les patronals CEOE i CEPYME.

Notícies relacionades

Criteris per al repartiment del Fons de la COVID-19 entre les comunitats autònomes

El Govern de l’Estat aprova aquest fons amb un import de 16.000 milions d’euros.

Cinquè tram d'avals de l'ICO

Aquest tram té un import total de 15.500 milions d'euros.

European Free Alliance

Cartellera

 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra
 • Mostra

Audiovisuals

Facebook

Twitter

El més llegit