Hotels que poden seguir oberts per cobrir necessitats essencials

Els tres establiments menorquins són Menurka (Ciutadella), Apartamentos royal life (Maó) i Prima Sud suites (Sant Lluís).

25/03/2020
[DESCARREGA EL .PDF OFICIAL ORDRE TMA/277/2020]
[DESCARREGA EL .PDF OFICIAL ORDRE TMA/305/2020]

Nota: l'annex de l'ordre TMA/277 que fa referència aquesta entrada ha estat modificada per l'ordre TMA/305, sense alterar els establiments menorquins que hi queden recollits.

A través d’aquesta ordre es declaren com a serveis essencials un conjunt d’allotjaments turístics (annex I) que es mantindran tancats al públic en general però hauran de permetre l’allotjament d’aquells treballadors que hagin de realitzar labors d’assistència sanitària, transport, transport de mercaderies o altres activitats relacionades amb les permeses al RD de declaració d’estat d’alarma.

Aquests allotjaments també permetran l’allotjament de persones que s’hagin de desplaçar per atendre a persones majors, menors, dependents, persones amb discapacitat, persones especialment vulnerables o necessitats d’atenció sanitària, o així com persones que per causes de força major o necessitat necessitin un allotjament puntual amb urgència.

Aquests allotjaments prestaran servei de restauració i qualsevol altre que resulti necessari per a la correcta prestació del servei d’allotjament.

En el cas de les Illes Balears, el total d’allotjaments recollits a l’annex són catorze: 1 a Formentera, 3 a Menorca, 4 a Eivissa i la resta a Mallorca. Els tres establiments menorquins són Menurka (Ciutadella), Apartamentos royal life (Maó) i Prima Sud suites (Sant Lluís).

 

Notícies relacionades

El Govern Balear aprova l'ús obligatori de mascaretes, també quan es pugui garantir l'espai d'1,5 m

Els que incompleixin aquesta obligació podran ser sancionats amb multes de fins a 100 euros.